English Thứ Ba, 11-12-2018, 16:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 83737752
Đang online: 159
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch tuyên truyền Luật Thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp

Đăng ngày: 12/02/2018; 362 lần đọc
Cán bộ Đồn Biên phòng tuyên truyền pháp luật cho ngư dân

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ tuyên truyền Luật Thủy sản năm 2017 và chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Mục đích của kế hoạch trên là nhằm đảm bảo thông tin về nỗ lực, giải pháp của Việt Nam về khắc phục IUU được truyền tải liên tục, kịp thời đến các tổ chức, cá nhân có liên quan; Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của các cơ quan quản lý và đối tượng trực tiếp thực hiện các quy định về IUU (cơ quan quản lý cảng cá, ngư dân, chủ tàu khai thác hải sản, doanh nghiệp chế biến,...) góp phần sớm khắc phục xong cảnh báo Thẻ vàng của Ủy ban Châu Âu (EC) về IUU.

 

Kế hoạch tuyên truyền tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Quy định của EC về khai thác IUU; đặc biệt là nội dung cảnh báo của EC về khai thác IUU đối với Việt Nam;  Quy định của Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về khai thác IUU.

 

Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm v, giải pháp cấp bách để khắc phục cảnh báo củay ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định.

 

Giải pháp, hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, các tỉnh để khắc phục 09 khuyến nghị của EC về khai thác IUU.

 

Các hoạt động, đối tượng đã và đang tích cực thực hiện các quy định về khai thác IUU; các hành vi vi phạm IUU đã bị các lực lượng chức năng phát hiện, xử lý; Kết quả thanh tra, tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về khai thác IUU do các lực lượng thực thi pháp luật trên biển và tại cảng cá thực hiện.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; dự thảo Tờ trình tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X; dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn 2045, có ý kiến góp ý, tham mưu, trình UBND tỉnh báo cáo Ban Chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương nghiên cứu nội dung Đề án hoàn thiện chính sách về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện, có văn bản góp ý gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/12/2018, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích