English Thứ Hai, 24-02-2020, 22:25 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119541317
Đang online: 217
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

Đăng ngày: 12/02/2020; 119 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2020 trên địa bàn tỉnh với yêu cầu bảo đảm công khai, minh bạch các thông tin về TTHC nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện TTHC.

Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai công tác truyền thông; nghiên cứu, lựa chọn các hình thức tuyên truyền phong phú,​ đa dạng, phù hợp với trình độ dân trí và đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng đơn vị, địa phương, chú trọng giới thiệu rộng rãi về kinh nghiệm, cách làm hay, những điển hình tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC; đồng thời kiên quyết phê bình, nhắc nhở, kiểm điểm cán bộ, công chức có những hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân và tổ chức trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

 

Theo danh mục ban hành kèm theo kế hoạch, truyền thông hỗ trợ công tác kiểm soát thủ tục hành chính gồm các hoạt động như cung cấp, phản ánh thông tin kịp thời cho báo chí, các cơ quan, người dân và doanh nghiệp về kết quả hoạt động kiểm soát TTHC; hướng dẫn công dân, tổ chức thực hiện đầy đủ và đúng quy định TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh công bố.

 

Tuyên truyền rộng rãi các quyền cơ bản, trách nhiệm của công dân khi thực hiện TTHC theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; những hành vi không được làm trong giải quyết TTHC đối với cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả TTHC và của tổ chức, cá nhân có yêu cầu giải quyết TTHC được quy định tại Điều 5 Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

 

Cơ quan báo chí thực hiện đăng tải các hình ảnh, bài viết, mở phóng sự, chuyên trang, chuyên mục để tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả, lợi ích kinh tế - xã hội của công tác cải cách TTHC, kiểm soát TTHC trên các phương tiện truyền thông, thông tin.

 

Tuyên truyền rộng rãi đến tổ chức, cá nhân về các thủ tục được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, qua cổng dịch vụ công trực tuyến bên cạnh việc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Một cửa nhằm tạo điều kiện rút ngắn thời gian và chi phí đi lại cho công dân; tình hình, kết quả triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.

 

Tuyên truyền về các kết quả, các mô hình, giải pháp hay, các gương điển hình liên quan đến công tác cải cách TTHC; tuyên truyền thực hiện việc việc đơn giản hóa TTHC nhất là các thủ tục trong lĩnh vực: đầu tư, đăng ký kinh doanh, đất đai, xây dựng, sở hữu nhà ở, thuế, hải quan, xuất khẩu, nhập khẩu, y tế, quản lý thị trường, tiếp cận điện năng … đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm, đơn giản hóa hoặc bãi bỏ các điều kiện đầu tư, kinh doanh gây khó khăn, trở ngại cho người dân và doanh nghiệp.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và đơn vị liên quan nghiên cứu, thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 608/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 về việc thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng; trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cụ thể.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tham gia góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ; báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​ 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích