English Chủ Nhật, 23-09-2018, 23:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79272614
Đang online: 98
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh

Đăng ngày: 10/07/2018; 116 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành​ kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi Lần thứ VIII giai đoạn (2013 – 2018).

Mục đích của kế hoạch nhằm tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng từ năm 2013-2018, xác định phương hướng công tác thi đua, khen thưởng từ 2019-2023. Thông qua Đại hội, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực; tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quân đội, nhằm phát huy bản chất anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ” và lực lượng vũ trang tỉnh trong nhiệm vụ xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

 

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, từ đó xác định trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và  tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và những giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng thành cao trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng lực lương vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

                                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích