English Chủ Nhật, 22-07-2018, 14:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75821631
Đang online: 77
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh

Đăng ngày: 10/07/2018; 81 lần đọc

UBND tỉnh vừa ban hành​ kế hoạch Tổ chức Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ngãi Lần thứ VIII giai đoạn (2013 – 2018).

Mục đích của kế hoạch nhằm tổng kết phong trào thi đua Quyết thắng và công tác thi đua, khen thưởng từ năm 2013-2018, xác định phương hướng công tác thi đua, khen thưởng từ 2019-2023. Thông qua Đại hội, phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình trên các lĩnh vực; tuyên truyền, giáo dục, khơi dậy lòng tự hào, truyền thống vẻ vang của dân tộc, của quân đội, nhằm phát huy bản chất anh hùng cách mạng, truyền thống vẻ vang của “Bộ đội Cụ Hồ” và lực lượng vũ trang tỉnh trong nhiệm vụ xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

 

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng, từ đó xác định trách nhiệm của cấp ủy, người chỉ huy, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và  tổ chức thực hiện thắng lợi phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu và những giải pháp đẩy mạnh phong trào thi đua Quyết thắng thành cao trào hành động cách mạng, góp phần xây dựng lực lương vũ trang tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đủ khả năng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

                                                                                          T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2734/LĐTBXH-​BTXH ngày 11/7/2018 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhan dân khi thiên tai xảy ra năm 2018

 

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 683/QĐ-LĐTBXH ngày 5/6/2018 về việc phê duyệt danh sách các cơ sở được hỗ trợ đầu tư theo chính sách quy định tại Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh thông báo số kiểm tra thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và dự kiến số thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020-2021; đồng thời tổng hợp, báo cáo số dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2019-2021 của tỉnh theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 10/8/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích