English Thứ Sáu, 20-01-2017, 11:01 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Công bố thông tin

Tin tức Tin từ UBND Tỉnh Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên

Đăng ngày: 04/01/2017; 861 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương năm 2016 đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích của Kế hoạch nhằm chuẩn hóa ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm và năng lực công tác của công chức trong các cơ quan nhà n​ước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cũng như tạo động lực để công chức phát huy tiềm năng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị trong việc bố trí công chức đúng vị trí công tác và nhu cầu công việc.

 

Việc tổ chức thi nâng ngạch phải đảm bảo được các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi; đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, chất lượng và đúng quy chế, quy định thi nâng ngạch.

 

Chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức được Bộ Nội vụ phân bổ ngạch chuyên viên là 65; ngạch kế toán viên là 10; ngạch kiểm lâm viên là 02.

 

                                                                    Thanh Hằng

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  

icon_new_2.gif Thông báo tuyển sinh hệ TCLL Chính trị-Hành chính năm 2017

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 theo yêu cầu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu đầy đủ góp ý của Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tại Công văn số 08/TCBHĐVN-QLKTB ngày 06/01/2017, khẩn trương xây dựng và hoàn thiện dự thảo Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi, đảm bảo đúng với quy định của Chính phủ tại Nghị định số 40/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, hoàn thành trước ngày 16/02/2017.

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích