English Thứ Bảy, 23-06-2018, 21:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 74182772
Đang online: 74

Kế hoạch thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên

Đăng ngày: 04/01/2017; 1177 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên và tương đương năm 2016 đối với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Quảng Ngãi.

Mục đích của Kế hoạch nhằm chuẩn hóa ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm và năng lực công tác của công chức trong các cơ quan nhà n​ước, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cũng như tạo động lực để công chức phát huy tiềm năng trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đồng thời tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị trong việc bố trí công chức đúng vị trí công tác và nhu cầu công việc.

 

Việc tổ chức thi nâng ngạch phải đảm bảo được các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự thi; đảm bảo công khai, dân chủ, công bằng, chất lượng và đúng quy chế, quy định thi nâng ngạch.

 

Chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức được Bộ Nội vụ phân bổ ngạch chuyên viên là 65; ngạch kế toán viên là 10; ngạch kiểm lâm viên là 02.

 

                                                                    Thanh Hằng

 


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh  báo cáo sơ kết công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm 2018 gửi các cơ trung ương theo nội dung Công văn số 5756/VPCP-KGVX ngày 18/6/2018 của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành nhiệm vụ, gửi UBND tỉnh trước ngày 27/6/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, góp ý nội dung Dự thảo Thông tư hướng dẫn Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực ngành tài nguyên và môi trường; có văn bản tham gia góp ý trực tiếp, gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì họp Tổ tư vấn của tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương xem xét, xử lý dứt điểm các vấn đề còn tồn tại, vướng mắc công tác bồi thường, GPMB, tái định cư Dự án Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi – giai đoạn 1 B theo kiến nghị của Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất về chủ trương việc Hội Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2022; thời gian tổ chức Đại hội trong tháng 6/2018.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích