English Thứ Ba, 21-01-2020, 00:16 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 116922569
Đang online: 185

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh

Đăng ngày: 22/11/2019; 514 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh.

Theo đó, năm 2020, Thanh tra tỉnh sẽ tiến hành thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ và chấp hành pháp luật trong việc cấp phép, quản lý và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất sét, đất san lấp) của Sở Tài nguyên và Môi trường; việc chấp hành pháp luật trong khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (cát, đất sét, đất san lấp) và việc chấp hành nghĩa vụ tài chính tại 05 điểm mỏ của các tổ chức, cá nhân. Thanh tra trách nhiệm trong việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại Sở Tài nguyên và Môi trường và đơn vị trực thuộc.

 

Cùng với đó, thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng các công trình: Kênh Trạm bơm 3; Kênh Vượt cấp Kênh N2; Kênh đập dâng Xã Điệu tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh.

 

Kiểm tra việc xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021; Kiểm tra việc xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra; việc chấp hành trình tự, thủ tục trong hoạt động thanh tra và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (trừ Đài PT-TH).

 

Ngoài ra, kế hoạch Thanh tra còn tập trung thanh tra việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng. Việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 1722/QĐ-TTg ngày 02/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ đối với Tiểu dự án 1: Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và Tiểu dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, thuộc Dự án 1 - Chương trình 30a. Việc thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông trực thuộc huyện theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ.

 

Thanh tra trách nhiệm của UBND huyện, thành phố và UBND cấp xã trong tổ chức Thanh tra trách nhiệm của UBND huyện, thành phố và UBND cấp xã trong tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường quản lý đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra việc thực hiện các Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh còn tồn đọng, nhất là Kết luận thanh tra về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng nhà, đất công sản; việc chấp hành pháp luật đối với các dự án xã hội hóa.

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích