English Thứ Sáu, 21-06-2019, 02:12 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99475892
Đang online: 130

Kế hoạch tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

Đăng ngày: 07/09/2018; 350 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 07/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

Theo đó, Kế hoạch yêu cầu tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Tổ chức kiểm tra hiện trạng các đập, hồ thủy lợi trước mùa mưa lũ hàng năm; thường xuyên theo dõi, phối hợp với các địa phương kiểm tra các đập, hồ chứa thủy lợi có nguy cơ mất an toàn, chỉ đạo triển khai các biện pháp cấp bách để bảo đảm an toàn, đồng thời chủ động xây dựng phương án ứng phó trong mọi tình huống, đảm bảo an toàn cho đập và vùng hạ du.

 

Rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi. Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

 

Củng cố, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượng quản lý an toàn đập, hồ chứa nước đủ năng lực chuyên môn để quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi, đặc biệt là đối với các đập, hồ chứa thủy lợi vừa và nhỏ.

 

Rà soát, kiểm tra năng lực của chủ đầu tư, tổ chức tư vấn và nhà thầu thi công đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định để nâng cao chất lượng công trình; tăng cường hiệu lực thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý nhà nước ở tỉnh và địa phương đối với công tác quản lý đầu tư xây dựng đập, hồ chứa thủy lợi.

 

Rà soát, thực hiện việc kiểm định đối với đập, hồ chứa thủy lợi do UBND tỉnh quản lý; Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ.

 

Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu rà soát, lập danh mục các đập, hồ chứa thủy lợi hư hỏng, xuống cấp, nguy cơ mất an toàn, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ.

 

Củng cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức, mô hình hoạt động đối với Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Quảng Ngãi; mô hình hoạt động của tổ chức thủy lợi cơ sở theo quy định tại Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi. Tổng hợp, bổ sung kinh phí đảm bảo an toàn đập, hồ chứa thủy lợi vào kế hoạch dự toán ngân sách 2019 và các năm tiếp theo.

 

Tổng hợp, điều chỉnh, đề xuất nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn 2016-2020 để xử lý đập, hồ chứa thủy lợi xung yếu, cấp bách; bố trí kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 đ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi.

 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn tỉnh hiện có 123 hồ chứa với tổng dung tích thiết kế trên 407 triệu m3, được phân bổ trên địa bàn 11/14 huyện thành phố, các địa phương có nhiều hồ chứa gồm: Bình Sơn 59 hồ, Sơn Tịnh 15 hồ, Đức Phổ 11 hồ, Trà Bồng 10 hồ, Nghĩa Hành 7 hồ, Mộ Đức 6 hồ,...

 

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, qua kiểm tra, rà soát hiện có 38 hồ chứa nước bị hư hỏng, xuống cấp nặng cần được ưu tiên sửa chữa, nâng cấp; trong đó có 18 hồ chứa đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất danh mục các hồ chứa nước thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn hồ đập (WB8).

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích