English Thứ Hai, 18-11-2019, 06:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112589169
Đang online: 176
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch sắp xếp tinh gọn bộ máy của BHXH Việt Nam

Đăng ngày: 23/08/2019; 616 lần đọc

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tố chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo Kế hoạch này, năm 2019 tại BHXH cấp tỉnh thực hiện việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tỉnh và BHXH thành phố, thị xã thuộc BHXH cấp tỉnh, cụ thể: Giảm 65 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tỉnh. Giảm 58 BHXH thành phố, thị xã thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn. Theo Kế hoạch này BHXH thành phố Quảng Ngãi sẽ chuyển giao về BHXH tỉnh quản lý.

BHXH tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền để công chức, viên chức trong đơn vị nâng cao nhận thức, chấp hành việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH; kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và sẳp xếp tổ chức bộ máy; tạo sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản... theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam và phân cấp quán lý của Ngành.

Kể từ ngày 01/10/2019 triển khai thí điểm tại BHXH 2 tỉnh Yên Bái và Đồng Nai; kể từ ngày 01/01/2020 triển khai thực hiện đồng bộ tại tất cả các địa phương còn lại.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích