English Chủ Nhật, 22-09-2019, 17:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109358861
Đang online: 212
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch sắp xếp tinh gọn bộ máy của BHXH Việt Nam

Đăng ngày: 23/08/2019; 194 lần đọc

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tố chức bộ máy của BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Theo Kế hoạch này, năm 2019 tại BHXH cấp tỉnh thực hiện việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức thuộc BHXH tỉnh và BHXH thành phố, thị xã thuộc BHXH cấp tỉnh, cụ thể: Giảm 65 đầu mối cấp phòng/63 BHXH cấp tỉnh. Giảm 58 BHXH thành phố, thị xã thuộc BHXH cấp tỉnh, nơi có trụ sở BHXH cấp tỉnh đóng trên địa bàn. Theo Kế hoạch này BHXH thành phố Quảng Ngãi sẽ chuyển giao về BHXH tỉnh quản lý.

BHXH tỉnh có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền để công chức, viên chức trong đơn vị nâng cao nhận thức, chấp hành việc sắp xếp tổ chức bộ máy ngành BHXH; kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp ủy, chính quyền để giải quyết vướng mắc trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ và sẳp xếp tổ chức bộ máy; tạo sự đồng thuận của nhân dân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. Thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản... theo hướng dẫn của BHXH Việt Nam và phân cấp quán lý của Ngành.

Kể từ ngày 01/10/2019 triển khai thí điểm tại BHXH 2 tỉnh Yên Bái và Đồng Nai; kể từ ngày 01/01/2020 triển khai thực hiện đồng bộ tại tất cả các địa phương còn lại.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 10536/BTC-NSNN ngày 09/9/2019 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn địa phương trong công tác báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố chủ động quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 77/2019/QH14 ngày 11/6/2019 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8245/VPCP-KTTH ngày 12/9/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 77/2019/QH14 của Quốc hội.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ chủ trì, triển khai thực hiện Quyết định số 1109/QĐ-TTg ngày 28/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án theo dõi, tổng hợp, phối hợp, trao đổi thông tin giữa các cơ quan liên quan trong công tác đối ngoại nhân dân.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 4790/BYT-ATTP ngày 19/8/2019 của Bộ Y tế về việc thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích