English Thứ Ba, 19-06-2018, 15:51 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73990312
Đang online: 143
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Đăng ngày: 12/08/2017; 277 lần đọc
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5273/TCHQ-TXNK​ ngày 08/8/2017 gửi 36 ngân hàng thương mại Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.
Theo Kế hoạch, Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành việc nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan trước ngày 30/9/2017 với các nội dung: Xây dựng các chức năng người nộp thuế cập nhật các thông tin về chữ ký số sử dụng nộp thuế, chức năng kê khai, lập giấy nộp tiền;  quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu.

Kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu từ ngày 01/10/2017 đến ngày 15/10/2017.

Tổ chức tập huấn cho các đối tượng là người nộp thuế, cán bộ ngân hàng phối hợp thu, cán bộ hải quan theo 3 khu vực Bắc, Trung, Nam từ ngày 03-10/10/2017 và triển khai thí điểm Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ ngày 16/10/2017.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện Công văn số 2574/BNV-TCBC ngày 06/6/2018 của Bộ Nội vụ về việc kế hoạch biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2019. Trình UBND tỉnh trước ngày 25/6/2018 để xem xét, báo cáo Bộ Nội vụ theo thời gian quy định.

 

Chủ tịch  UBND tỉnh giao các Sở, ngành: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị số 4257/CT-BNN-KH ngày 05/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1727/BTTTT-TTĐN ngày 01/6/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu và triển khai thực hiện Công văn số 1778/BTTTT-THH ngày 06/6/2018 về việc đôn đốc, hướng dẫn triển khai Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.​ 

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website