English Thứ Hai, 19-02-2018, 22:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 68892113
Đang online: 99

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7

Đăng ngày: 12/08/2017; 238 lần đọc
Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 5273/TCHQ-TXNK​ ngày 08/8/2017 gửi 36 ngân hàng thương mại Kế hoạch phối hợp triển khai Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7.
Theo Kế hoạch, Tổng cục Hải quan sẽ hoàn thành việc nâng cấp Cổng thanh toán điện tử hải quan trước ngày 30/9/2017 với các nội dung: Xây dựng các chức năng người nộp thuế cập nhật các thông tin về chữ ký số sử dụng nộp thuế, chức năng kê khai, lập giấy nộp tiền;  quy trình trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu.

Kiểm tra hệ thống trao đổi thông tin giữa Tổng cục Hải quan với các ngân hàng phối hợp thu từ ngày 01/10/2017 đến ngày 15/10/2017.

Tổ chức tập huấn cho các đối tượng là người nộp thuế, cán bộ ngân hàng phối hợp thu, cán bộ hải quan theo 3 khu vực Bắc, Trung, Nam từ ngày 03-10/10/2017 và triển khai thí điểm Đề án nộp thuế điện tử và thông quan 24/7 từ ngày 16/10/2017.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trường các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện khẩn trương tổng hợp và trực tiếp cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo đúng nội dung biểu mẫu yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Văn bản số 40/KV III_TH ngày 07/02/2018.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông vận tải, Sở Nội vụ truy cập trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để triển khai thực hiện Thông tư tư số 05/2018/TT-BGTVT ngày 30/01/2018 của Bộ GTVT về hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giao thông vận.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 550-KL/TU ngày 02/02/2018 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các địa phương liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 733/UBND-KGVX ngày 07/02/2018 và nội dung đề nghị của Tổng cục dự trữ Nhà nước tại Công văn Công văn số 118/TCDT-QLHDT ngày 30/01/2018, trình UBND tỉnh phê duyệt gửi Bộ Tài chính trước ngày 28/02/2018 làm cơ sở thực hiện.

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh