English Thứ Tư, 13-11-2019, 08:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112313290
Đang online: 235

Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019

Đăng ngày: 24/10/2019; 231 lần đọc

​Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành Quyết định số 783/QĐ-UBDT​ ngày 23/10/2019 phê duyệt Kế hoạch phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững năm 2019.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật nói chung và Luật Lâm nghiệp nói riêng, tạo sự đồng thuận trong cộng đồng về vị trí, vai trò của rừng; gắn công tác bảo vệ và phát triển rừng với chương trình giảm nghèo bền vững; ngăn chặn và xử ký kịp thời tình trạng chặt phá rừng…

Một số nội dung của Kế hoạch gồm: chương trình tập huấn về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với công tác giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; hội nghị tuyên truyền tới cộng đồng với hình thức song ngữ; xây dựng, phát hành phim tài liệu chính luận bằng tiếng dân tộc Thái trong thực hiện các cơ chế chính sách bảo vệ rừng.

 

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Ngãi và các cơ quan có liên quan thực hiện đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 3881/BTTTT-PTTH&TTĐT ngày 31/10/2019 về việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với các đài phát thanh, truyền hình; trực tiếp báo cáo Bộ theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Đức Phổ chủ trì, nghiên cứu kiến nghị của Nhà đầu tư tại Văn bản số 06/2019/CV-KB ngày 04/11/2019 của Công ty CP Đầu tư Bất động sản và Du lịch Quốc Tế King Bay về báo cáo vướng mắc khi triển khai Dự án và kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp đối với nội dung lập thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất của địa phương, hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc, hoàn chỉnh các thủ tục có liên quan; đồng thời xem xét, giải quyết theo thẩm quyền quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích