English Thứ Bảy, 19-10-2019, 06:38 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110842283
Đang online: 156

Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2019

Đăng ngày: 27/07/2019; 526 lần đọc
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành văn bản điện tử

Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử vừa ký Quyết định số 125/QĐ-UBQGCPĐT ngày 23/7/2019 ban hành Kế hoạch hoạt động của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2019; Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Theo đó, Quyết định ban hành kèm theo Kế hoạch hoạt động của ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 6 tháng cuối năm 2019. Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ cụ thể đối với các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương trong từng lĩnh vực như xây dựng, hoàn thiện thể chế;xây dựng nền tảng công nghệ phát triển Chính phủ điện tử và các hệ thống thông tin đổi mới phương thức làm việc, phục vụ người dân, doanh nghiệp;bảo đảm nguồn lực cho triển khai Chính phủ điện tử, cơ chế bảo đảm thực thi và các hoạt động khác.

Theo Kế hoạch, từ nay đến hết năm 2019 các bộ, ngành địa phương có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ và các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 28/2018/QĐ-TTg về gửi, nhận văn bản điện tử trong các cơ quan hành chính nhà nước; số 985/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP; số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 ban hành Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch này.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích