English Thứ Sáu, 19-07-2019, 02:50 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103066053
Đang online: 111
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế năm 2019

Đăng ngày: 12/04/2019; 109 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản​ thống nhất Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế năm 2019 và Kế hoạch đạo tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức năm 2019 của Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh.

Chủ tịch yêu cầu trên cơ sở nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế năm 2019 của Sở Y tế và Bênh viện Sản-  Nhi tỉnh và dự toán ngân sách thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế đã được UBND tỉnh giao Sở Y tế tại Quyết định 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018, Sở Y tế có trách nhiệm lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm tra để làm cơ sở triển khai thực hiện.

 

Lam Uyên

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích