English Chủ Nhật, 22-04-2018, 00:13 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 71090205
Đang online: 91

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017

Đăng ngày: 17/03/2017; 353 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng cháy chữa cháy tỉnh Đặng Văn Minh vừa ký ban hành  Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); nâng cao năng lực, khả năng chiến đấu của lực lượng PCCCCNCH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân PCCC; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở và toàn dân trong công tác PCCC và CNCH; kiềm chế đến mức thấp nhất s vụ thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

 

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, kịp thời, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, chính quyền địa phương nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC và CNCH. Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, phương tiện cho lực lượng PCCC và CNCH của tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

 

Phó Chủ tịch yêu cầu công tác PCCC phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng và chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác PCCC; lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đóng vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Chú trọng thực hiện công tác phòng cháy; tăng cường công tác phối hợp giữa Cảnh sát PCCC tỉnh với các sở, ban ngành có liên quan và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy chế phối hợp công tác PCCC.

 

T.Diễm​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao ​thông tỉnh thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 3621/BGTVT-CQLXD ngày 09/4/2018 về việc cung cấp số liệu báo cáo Ngân hàng Thế giới (WB), dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1469/UBND-CNXD ngày 21/3/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp tình hình và kết quả công tác quản lý, sử dụng vốn tại doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước tại doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 4113/BTC-TCDN ngày 10/4/2018,; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 736/TTr-SNNPT​NT về việc thực hiện một số nhiệm vụ của Chủ đầu tư nạo vét luồng vào Cảng cá Tịnh Kỳ năm 2018; trình mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/4/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh cho phép UBND huyện Trà Bồng được thực hiện và thanh toán phần kinh phí còn lại của 03 công trình sử dụng nguồn vốn viện trợ của Chính phủ Ai Len năm 2017 cho các xã đặc biệt khó khăn thuộc Chương trình 135 sang niên độ ngân sách năm 2018 và thanh quyết toán dứt điểm kế hoạch vốn được giao trước ngày 15/6/2018.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Lao động – Thương binh và Xã hội, ​Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 3946/BTC-TCDN của Bộ Tài chính về việc tổng hợp, phân tích Báo cáo tài chính năm 2017 của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh chậm nhất là ngày 31/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn số 3949/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật NSNN năm 2015.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND ​các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 4 tháng đầu năm và dự kiến kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2018 theo kế hoạch của tỉnh đã đề ra.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao các Sở: Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nội dung yêu cầu về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông công lập theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 829/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 06/3/2018.

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, UBND các huyện và các cơ quan​ liên quan triển khai thực hiện Công văn số 298/UBDT-HTQT của Ủy ban Dân tộc về việc hỗ trợ, quảng bá sản phẩm vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Quảng Ngãi thực hiện Nghị định 34/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bão lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh