English Thứ Ba, 25-07-2017, 11:50 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 61343870
Đang online: 107

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Kế hoạch Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017

Đăng ngày: 17/03/2017; 303 lần đọc
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng cháy chữa cháy tỉnh Đặng Văn Minh vừa ký ban hành  Kế hoạch công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2017.
Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý của nhà nước đối với công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH); nâng cao năng lực, khả năng chiến đấu của lực lượng PCCCCNCH đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân PCCC; nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các cấp, các ngành, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, cơ sở và toàn dân trong công tác PCCC và CNCH; kiềm chế đến mức thấp nhất s vụ thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

 

Đồng thời, xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện công tác PCCC và CNCH bảo đảm sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, kịp thời, hiệu quả; có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, chính quyền địa phương nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác PCCC và CNCH. Bảo đảm các điều kiện về tài chính, cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, phương tiện cho lực lượng PCCC và CNCH của tỉnh đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

 

Phó Chủ tịch yêu cầu công tác PCCC phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy đảng và chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác PCCC; lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đóng vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, hướng dẫn và tổ chức thực hiện. Chú trọng thực hiện công tác phòng cháy; tăng cường công tác phối hợp giữa Cảnh sát PCCC tỉnh với các sở, ban ngành có liên quan và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy chế phối hợp công tác PCCC.

 

T.Diễm​

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng báo cáo tổng kết 30 năm thu hút FDI trên địa bàn Khu kinh tế Dung Quất bảo đảm chất lượng và nội dung đúng theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4398/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/5/2017 và đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1110/SKHĐT-KTĐN ngày 19/7/2017, trình UBND tỉnh trong ngày 28/7/2017

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nội dung Công văn số 5742/BNN-TCTL ngày 13/7/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện Chương trình Quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025.

 

 

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh thụ lý đơn khiếu nại của bà Vũ Thị Thu Hương – Giám đốc Công ty Cổ phần Hưng Phát thuộc thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch UBND tỉnh theo đúng thẩm quyền quy định tại Điều 21 Luật Khiếu nại 2011 và Điều 7 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 23/7/2014 của UBND tỉnh, trình UBND tỉnh trước ngày 30/7/2017.

 

icon_new_2.gif​Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Lý Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 5729/BKHĐT-KTĐN ngày 13/7/2017về trình tự, thủ tục, tổng mức đầu tư và hạn mức dư nợ vay của tỉnh trong việc đề xuất dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Lý Sơn đăng ký sử dụng vốn ODA của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), tham mưu, chậm nhất ngày 10/8/2017.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Phim tư liệu

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh