English Chủ Nhật, 27-05-2018, 00:58 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 72758190
Đang online: 64
 Tàu hỏa

Ga Quảng Ngãi

Ga Quảng Ngãi

Địa chỉ: Nguyễn Chánh, phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi

Điện thọai: (84-55) 3 820 272 / 3 820 280


 

 

BẢNG GIỜ TÀU

 

Hành trình:  Hà Nội - Quảng Ngãi - Thành phố Hồ Chí Minh

  

Thành phố

Ký hiệu tàu

SE 1

SE 3

SE 5

SE 7

TN 1

TN 3

SE21

Hà Nội

19h00’

23h00’

9h00’

6h15’

13h15’

15h45’

Tp.Huế

Quảng Ngãi

13h26’

15h26’

4h04’

0h39’

10h31’

12h46’

12h33’

Hồ Chí Minh

3h45’

4h30’

18h37’

15h11’

3h05’

8h40’

5h08’

 

 

                  Hành trình:  Thành phố Hồ Chí Minh - Quảng Ngãi - Thành phố Hà Nội

 

Thành phố

Ký hiệu tàu

SE 2

SE 4

SE 6

SE 8

TN 2

TN 4

SE22

Hồ Chí Minh

19h00’

23h00’

9h00’

6h25’

13h15’

15h45’

12h20’

Quảng Ngãi

9h06’

11h44’

23h35’

20h25’

5h00’

7h37’

04h07’

Hà Nội

3h51’

4h30’

19h26’

15h07’

3h05’

8h40’

Tp.Huế

 ​


Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tăng cường triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của của Đảng và Nhà nước tại các văn bản được nêu tại Công văn số 4565/VPCP-KTTH ngày 16/5/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Công văn: số 3963/VPCP-TCCV ngày 02/5/2018 về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh chủ trương tinh giản biên chế, số 4260/VPCP-TCCV ngày 09/5/2018 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác cán bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2427/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 15/5/2018 về việc đẩy nhanh tiến độ và báo cáo kết quả hoàn thành các nhiệm vụ về quản lý đất đai theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ và Nghị quyết số 112/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội, tổng hợp kết quả thực hiện, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 18/6/2018.

 

Liên quan đến việc sửa chữa tuyến đường Di Lăng - Sơn Bao, Sơn Hà, UBND tỉnh đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 1317/UBND-NNTN ngày 14/3/2017 và Công văn số 1544/UBND-NNTN ngày 23/3/2017. Yêu cầu UBND huyện Sơn Hà khẩn trương tổ chức thực hiện. Trường hợp có khó khăn vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

Thông báo

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích