English Thứ Tư, 19-02-2020, 17:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119132854
Đang online: 258
 Dự án đầu tư
DANH MỤC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017-2020​​ dautu1.pdf
​​
DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2017-2020 dautu2.pdf
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƯ (PPP) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI dautu3.pdf

DANH MỤC CÁC CHỢ CÓ NHU CẦU KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC XÃ HỘI HÓA TRÊN ĐỊA BÀN​ TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 2018 – 2020

dautu4.pdf
 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nội dung Dự thảo Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do đơn vị tư vấn xây dựng; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/02/2020 để xem xét, tổ chức họp tham gia góp ý trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến và trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc Sở Nội vụ làm cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quy định về quản lý, vận hành và sử dụng phần mềm Quản lý hồ sơ cán bộ công chức, viên chức tỉnh Quảng Ngãi theo trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.​

 

 

Thông báo

Thông tin tiện ích