English Thứ Ba, 22-10-2019, 01:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 110999504
Đang online: 201

Huyện ủy Sơn Tây hội nghị lần thứ 17, khóa XII

Đăng ngày: 16/07/2019; 515 lần đọc

Sáng 16-7, Huyện ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị lần thứ 17, khóa XII đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đản​g, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; tổ chức bộ máy từng bước được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Qua đó, đã đưa nền kinh tế của huyện phát triển tích cực. Giá trị sản xuất toàn huyện đạt gần 374 tỷ đồng, bằng 51,8% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt gần 184 tỷ đồng, bằng 68,2% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển toàn diện; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

 

Về nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019, Huyện ủy Sơn Tây tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, chuẩn bị các văn kiện và các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý;…

 

Thiên Bảo


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Nghị định số 74/2019/NĐ-CP ngày 23/9/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm Quỹ quốc gia về việc làm; Quyết định số 1363/QĐ-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án “Phát triển trường cao đẳng chất lượng cao đến năm 2025”.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1453/QĐ-LĐTBXH ngày 09/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019; Công văn số 4338/LĐTBXH-BHXH ngày 10/10/2019 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP và Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Đảo Ngọc Lý Sơn tại Công văn Công văn số 115/CV-ĐNLS ngày 29/9/2019 về việc giải quyết các vướng mắc liên quan đến dự án mở rộng Khách sạn Đảo Ngọc Lý Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/10/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, nghiên cứu nội dung đề nghị của Tổ hợp tác khai thác đá đen thủ công Bình Tân tại Văn bản số 01/CV ngày 24/9/2019 về việc bổ sung quy hoạch và cho phép thăm dò, khai thác các điểm khoáng sản đá chẻ tại thôn Liêm Quang và Nhơn Hòa I, xã Bình Tân, huyện Bình Sơn, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích