English Thứ Sáu, 24-01-2020, 07:11 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117147550
Đang online: 144

Huyện ủy Sơn Tây hội nghị lần thứ 17, khóa XII

Đăng ngày: 16/07/2019; 539 lần đọc

Sáng 16-7, Huyện ủy Sơn Tây tổ chức Hội nghị lần thứ 17, khóa XII đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm 2019. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt những kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đản​g, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên; tổ chức bộ máy từng bước được đổi mới, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. Qua đó, đã đưa nền kinh tế của huyện phát triển tích cực. Giá trị sản xuất toàn huyện đạt gần 374 tỷ đồng, bằng 51,8% kế hoạch; thu ngân sách nhà nước đạt gần 184 tỷ đồng, bằng 68,2% kế hoạch. Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển toàn diện; quốc phòng, an ninh được giữ vững…

 

Về nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2019, Huyện ủy Sơn Tây tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, thành lập các tiểu ban, chuẩn bị các văn kiện và các nội dung liên quan để tổ chức Đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục kiện toàn, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý;…

 

Thiên Bảo


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích