English Thứ Năm, 05-12-2019, 22:02 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 113775265
Đang online: 213
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập

Đăng ngày: 16/11/2019; 277 lần đọc

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có Công văn số 4731/LĐTBXH-TCGDNN ngày 06/11/2019 về việc sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng.

Theo đó, hiện nay các địa phương đang triển khai thực hiện việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc. Trong quá trình thực hiện, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nhiều ý kiến hỏi về thẩm quyền sáp nhập các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định của pháp luật: Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quyết định thành lập trường cao đẳng công lập; cho phép thành lập trường cao đẳng tư thục, trường cao đẳng có vốn đầu tư nước ngoài; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; cho phép thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục và có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn. Người có thẩm quyền thành lập hoặc cho phép thành lập thì có quyền sáp nhập, chia, tách hoặc cho phép sáp nhập, chia, tách, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Căn cứ quy định nêu trên, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là người có thẩm quyền sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng. Vì vậy, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ và hiệu lực pháp lý của văn bản, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thẩm quyền sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp vào trường cao đẳng.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 235-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan báo cáo tình hình triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống thống kê nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 8778/BKHĐT-TCTK ngày 22/11/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật và phương pháp xây dựng giá dịch vụ giáo dục đào tạo áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có nhu cầu, đăng ký tham gia Hội chợ Triển lãm Nhịp cầu Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp năm 2019 với chủ đề: “Sản phẩm OCOP - Phát huy giá trị bản địa”.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích