English Thứ Ba, 17-09-2019, 17:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109041163
Đang online: 202
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Hướng dẫn nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 – 2020

Đăng ngày: 01/09/2019; 193 lần đọc

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 3930/BGDĐT-TT ngày 30/8/2019 hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 – 2020. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Bộ GDĐT hướng dẫn nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020.

Nhiệm vụ chung là tập trung rà soát tình hình, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học để xây dựng kế hoạch thanh tra trọng tâm, trọng điểm; kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra. cộng tác viên thanh tra; tiếp tục chuẩn hóa quy trình hoạt động thanh tra. kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, tạo chuyển biến rõ nét về tổ chức và hoạt động thanh tra, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục.

Các nhiệm vụ cụ thể là: Quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra, giái quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng. Kiện toàn đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Công tác phòng chống tham nhũng. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tăng cưòng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra. Các điều kiện đảm bảo và chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tổ cáo, phòng chống tham nhũng.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích