English Chủ Nhật, 17-11-2019, 16:57 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112557879
Đang online: 176
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Hướng dẫn nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 – 2020

Đăng ngày: 01/09/2019; 234 lần đọc

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã có Công văn số 3930/BGDĐT-TT ngày 30/8/2019 hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019 – 2020. Theo đó, thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Bộ GDĐT hướng dẫn nhiệm vụ công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2019-2020.

Nhiệm vụ chung là tập trung rà soát tình hình, bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm học để xây dựng kế hoạch thanh tra trọng tâm, trọng điểm; kịp thời thanh tra, kiểm tra những vấn đề nóng, phức tạp: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thanh tra. cộng tác viên thanh tra; tiếp tục chuẩn hóa quy trình hoạt động thanh tra. kiểm tra, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra; tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, tạo chuyển biến rõ nét về tổ chức và hoạt động thanh tra, góp phần bảo đảm kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng giáo dục.

Các nhiệm vụ cụ thể là: Quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo về công tác thanh tra, giái quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, phòng chống tham nhũng. Kiện toàn đội ngũ thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thanh tra, kiểm tra. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Công tác phòng chống tham nhũng. Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra. Tăng cưòng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thanh tra. Các điều kiện đảm bảo và chế độ thông tin, báo cáo về công tác thanh tra, kiểm tra giải quyết khiếu nại, giải quyết tổ cáo, phòng chống tham nhũng.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Bình Sơn xem xét giải quyết nội dung đề nghị của Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Dung Quất tại Văn bản số 1931/HPDQ ngày 02/11/2019,  đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục đầu tư dự án Đường ven biển Dung Quất - Sa Huỳnh giai đoạn IIa, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh trước ngày 20/11/2019 để trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc UBND huyện Sơn Tịnh sử dụng ngân sách huyện để hỗ trợ cho các hộ dân có đất bị ngập úng không gieo sạ được do ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng các dự án tại Trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh mới.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, lấy ý kiến của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ; các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan đối với việc thực hiện các nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá chi tiết tài nguyên nước dưới đất phục vụ xây dựng giếng khoan bổ sung nhân tạo nước dưới đất trên địa bàn huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi” để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích