English Thứ Sáu, 23-08-2019, 09:05 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107525225
Đang online: 256
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Đăng ngày: 31/01/2019; 2704 lần đọc

Ngày 27/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2019 và thay thế Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tự thực hiện công bố sản phẩm đối với muối nhập khẩu. Đối với nhập khẩu muối thực phẩm (muối ăn): Bản tự công bố sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9-1:2011/BYT. Đối với nhập khẩu muối tinh, bản tự công bố sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9639-2013 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT.

Cơ quan kiểm tra sẽ căn cứ vào Bản tự công bố sản phẩm và kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định quyết định cho phép nhập khẩu hoặc không cho phép nhập khẩu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Chi cục thuộc Sở thực hiện việc kiểm tra đối với hàng hóa muối nhập khẩu của người nhập khẩu trên địa bàn quản lý theo quy định của Thông tư này; báo cáo Cục Kinh tế hợp tác phát triển nông thôn để lập danh sách các cơ quan kiểm tra.

Xử lý theo thẩm quyền các trường hợp muối nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Tham mưu UBND cấp tỉnh xử lý muối nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Các tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9640-2013 muối công nghiệp áp dụng đến khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối công nghiệp có hiệu lực.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích