English Thứ Bảy, 23-02-2019, 11:21 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87525402
Đang online: 117
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu

Đăng ngày: 31/01/2019; 576 lần đọc

Ngày 27/12/2018, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BNNPTNT hướng dẫn kiểm tra chất lượng, an toàn thực phẩm muối nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2019 và thay thế Thông tư số 27/2017/TT-BNNPTNT.

Theo đó, doanh nghiệp sẽ tự thực hiện công bố sản phẩm đối với muối nhập khẩu. Đối với nhập khẩu muối thực phẩm (muối ăn): Bản tự công bố sản phẩm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 9-1:2011/BYT. Đối với nhập khẩu muối tinh, bản tự công bố sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9639-2013 và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8-2:2011/BYT.

Cơ quan kiểm tra sẽ căn cứ vào Bản tự công bố sản phẩm và kết quả chứng nhận, giám định của tổ chức chứng nhận, tổ chức giám định quyết định cho phép nhập khẩu hoặc không cho phép nhập khẩu.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Chi cục thuộc Sở thực hiện việc kiểm tra đối với hàng hóa muối nhập khẩu của người nhập khẩu trên địa bàn quản lý theo quy định của Thông tư này; báo cáo Cục Kinh tế hợp tác phát triển nông thôn để lập danh sách các cơ quan kiểm tra.

Xử lý theo thẩm quyền các trường hợp muối nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Tham mưu UBND cấp tỉnh xử lý muối nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu chất lượng, an toàn thực phẩm trong trường hợp vượt thẩm quyền.

Các tiêu chuẩn chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9640-2013 muối công nghiệp áp dụng đến khi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với muối công nghiệp có hiệu lực.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan nghiên cứu Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trồng trọt, Luật Chăn nuôi ban hành kèm theo Quyết định số 182/QĐ-TTg ngày 14/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo để triển khai thực hiện. Hoàn thành, trình UBND tỉnh trước ngày 15/3/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 01/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển viễn thám quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng liên quan căn cứ nội dung yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 921/BKHĐT-TH ngày 13/02/2019 về việc tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và hai tháng đầu năm 2019, tham mưu và trình UBND tỉnh chậm nhất là ngày 25/02/2019 để kịp thời xem xét, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ trì, phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Công văn Công văn số 1085/VPCP-KGVX ngày 01/02/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả 5 năm triển khai Quyết định số 281/QĐ-TTg ngày 20/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích