English Thứ Hai, 23-01-2017, 13:45 (GMT+7)

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Công bố thông tin

Tin tức Hướng dẫn đầu tư Xem chi tiết tin tức

Hướng dẫn đầu tư

Đăng ngày: 08/09/2011; 26828 lần đọc

Trung tâm xúc tiến đầu tư và đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi

(thuộc Sở Ngoại Vụ)
----------

 

Địa chỉ:             448 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi
Điện thoại:       055 711720 - 055 819714
Fax:                  055 822771 - 055 810322
Email:              
snv@quangngai.gov.vn

Lãnh đạo Sở Ngoại Vụ

Giám đốc :        Trương Quang Tưởng
Điện thoại:          055 822997 
 
Email:
                tqtuong-sngoaivu@quangngai.gov.vn

Để thực hiện các kế hoạch phát triển của Tỉnh, Quảng Ngãi sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong việc triển khai các dự án và đạt được hiệu quả kinh tế cao.

CITPER Quảng Ngãi tham mưu cho Sở Kế hoạch và Đầu tư  và UBND Tỉnh Quảng Ngãi thực hiện công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực xúc tiến đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục đầu tư nhằm thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư tại Quảng Ngãi, thực hiện cơ chế "một cửa" trong quan hệ giữa các nhà đầu tư với các cơ quan Nhà nước.

* Nhiệm vụ chính của CITPER Quảng Ngãi: 

- Xúc tiến đầu tư các dự án FDI, ODA và đầu tư trong nước.

- Hỗ trợ các tổ chức và cá nhân lựa chọn dự án đầu tư và mở chi nhánh, văn phòng đại diện tại Quảng Ngãi.

- Thực hiện các thủ tục, lập hồ sơ dự án và hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc triển khai dự án.

- Phối hợp với các ban ngành liên quan thu thập và cập nhật thông tin, tư liệu về pháp luật và kinh tế - xã hội.

- Dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và môi trường đầu tư tại Quảng Ngãi, trong khu vực và cả nước nhằm hỗ trợ các cấp thẩm quyền ở địa phương xây dựng các kế hoạch phát triển.

- Tổ chức nghiên cứu thị trường và thực hiện các hoạt động liên quan đến công tác xúc tiến đầu tư, bao gồm cả các hội nghị, hội thảo.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về đầu tư nước ngoài cho các doanh nghiệp Việt Nam.


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5233/LĐTBXH-VL ngày 29/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình để triển khai thực hiện theo chức năng chuyên ngành.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích