English Thứ Tư, 27-03-2019, 03:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89900343
Đang online: 83
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Đăng ngày: 11/01/2019; 178 lần đọc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 5451/BHXH-CNTT​ ngày 27/12/2018 hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đó, BHXH Việt Nam cho phép các cơ sở khám, chữa bệnh được phép đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Mục c, Khoản 5, Điều 26, Thông tư số 56/2017/TT-BYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn), bổ sung chức năng tra cứu các cơ sở khám chữa bệnh được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn).

Việc đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký được thực hiện qua Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. Tổ chức, cá nhân cũng có thể tra cứu danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng thông tin của BHXH Việt Nam.

Công văn ban hành kèm theo Phụ lục 01 hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký mẫu dấu, chữ ký của cơ sở khám chữa bệnh và Phụ lục 02 hướng dẫn tra cứu thông tin các cơ sở khám chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

 

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 978/BGDĐT-TĐKT ngày 14/3/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, xem xét đề xuất đầu tư dự án cung cấp nước sạch kết hợp du lịch dịch vụ tại huyện đảo Lý Sơn của Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 25/2019/CV-SYS/KH ngày 19/3/2019; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 28/3/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích