English Thứ Ba, 18-06-2019, 20:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99196560
Đang online: 146
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Đăng ngày: 11/01/2019; 194 lần đọc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 5451/BHXH-CNTT​ ngày 27/12/2018 hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đó, BHXH Việt Nam cho phép các cơ sở khám, chữa bệnh được phép đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Mục c, Khoản 5, Điều 26, Thông tư số 56/2017/TT-BYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn), bổ sung chức năng tra cứu các cơ sở khám chữa bệnh được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn).

Việc đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký được thực hiện qua Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. Tổ chức, cá nhân cũng có thể tra cứu danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng thông tin của BHXH Việt Nam.

Công văn ban hành kèm theo Phụ lục 01 hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký mẫu dấu, chữ ký của cơ sở khám chữa bệnh và Phụ lục 02 hướng dẫn tra cứu thông tin các cơ sở khám chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

 

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích