English Thứ Tư, 23-01-2019, 16:44 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85753754
Đang online: 190
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

Đăng ngày: 11/01/2019; 155 lần đọc

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 5451/BHXH-CNTT​ ngày 27/12/2018 hướng dẫn đăng ký cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội (BHXH).

Theo đó, BHXH Việt Nam cho phép các cơ sở khám, chữa bệnh được phép đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định tại Mục c, Khoản 5, Điều 26, Thông tư số 56/2017/TT-BYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn), bổ sung chức năng tra cứu các cơ sở khám chữa bệnh được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam (https://baohiemxahoi.gov.vn).

Việc đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ ký được thực hiện qua Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT. Tổ chức, cá nhân cũng có thể tra cứu danh sách các cơ sở khám chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng thông tin của BHXH Việt Nam.

Công văn ban hành kèm theo Phụ lục 01 hướng dẫn cụ thể quy trình đăng ký mẫu dấu, chữ ký của cơ sở khám chữa bệnh và Phụ lục 02 hướng dẫn tra cứu thông tin các cơ sở khám chữa bệnh được phép cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

 

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích