English Thứ Hai, 17-12-2018, 21:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84123568
Đang online: 175
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ ximăng cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn

Đăng ngày: 16/04/2018; 357 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt khối lượng ximăng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. Cụ thể như sau:

 

TT

Xã được hỗ trợ

Huyện,

thành phố

Chiều dài (m)

Khối lượng xi măng hỗ trợ (tấn)

 

Tổng cộng

213.761,20

22.335,5

1

Xã Bình Long

Bình Sơn

2.265,00

242,4

2

Xã Bình Mỹ

Bình Sơn

19.146,00

2.293,7

3

Xã Bình Phú

Bình Sơn

3.830,00

511,6

4

Xã Tịnh Sơn

Sơn Tịnh

9.697,00

953,3

5

Xã Nghĩa Trung

Tư Nghĩa

29.280,00

3.126,8

6

Xã Nghĩa Mỹ

Tư Nghĩa

14.850,00

1.516,4

7

Xã Nghĩa Hiệp

Tư Nghĩa

31.066,00

3.067,5

8

Xã Nghĩa Thọ

Tư Nghĩa

3.300,00

343,6

9

Xã Nghĩa Thắng

Tư Nghĩa

34.637,00

4.121,9

10

Xã Đức Hiệp

Mộ Đức

11.140,00

1.063,00

11

 Xã Đức Phú

Mộ Đức

7.290,00

834,8

12

Xã Phổ Thuận

Đức Phổ

29.999,20

2.861,8

13

Xã Tịnh Kỳ

TP Quảng Ngãi

5.352,00

439,0

14

Xã Nghĩa An

TP Quảng Ngãi

10.039,00

806,1

15

Xã An Hải

Lý Sơn

1.870,00

153,6

 

Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng và ký kết hợp đồng với đơn vị được chọn thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã thực hiện hoàn thành toàn bộ khối lượng xi măng đã được phê duyệt tại Quyết định này; sử dụng xi măng đúng mục đích, đúng đối tượng; tổ chức tiếp nhận, bảo quản xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích