English Chủ Nhật, 23-09-2018, 22:46 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79268401
Đang online: 125
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ ximăng cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn

Đăng ngày: 16/04/2018; 304 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định phê duyệt khối lượng ximăng hỗ trợ cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2018. Cụ thể như sau:

 

TT

Xã được hỗ trợ

Huyện,

thành phố

Chiều dài (m)

Khối lượng xi măng hỗ trợ (tấn)

 

Tổng cộng

213.761,20

22.335,5

1

Xã Bình Long

Bình Sơn

2.265,00

242,4

2

Xã Bình Mỹ

Bình Sơn

19.146,00

2.293,7

3

Xã Bình Phú

Bình Sơn

3.830,00

511,6

4

Xã Tịnh Sơn

Sơn Tịnh

9.697,00

953,3

5

Xã Nghĩa Trung

Tư Nghĩa

29.280,00

3.126,8

6

Xã Nghĩa Mỹ

Tư Nghĩa

14.850,00

1.516,4

7

Xã Nghĩa Hiệp

Tư Nghĩa

31.066,00

3.067,5

8

Xã Nghĩa Thọ

Tư Nghĩa

3.300,00

343,6

9

Xã Nghĩa Thắng

Tư Nghĩa

34.637,00

4.121,9

10

Xã Đức Hiệp

Mộ Đức

11.140,00

1.063,00

11

 Xã Đức Phú

Mộ Đức

7.290,00

834,8

12

Xã Phổ Thuận

Đức Phổ

29.999,20

2.861,8

13

Xã Tịnh Kỳ

TP Quảng Ngãi

5.352,00

439,0

14

Xã Nghĩa An

TP Quảng Ngãi

10.039,00

806,1

15

Xã An Hải

Lý Sơn

1.870,00

153,6

 

Giao Sở Giao thông vận tải tổ chức lựa chọn nhà thầu cung ứng xi măng và ký kết hợp đồng với đơn vị được chọn thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thanh toán, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo UBND các xã thực hiện hoàn thành toàn bộ khối lượng xi măng đã được phê duyệt tại Quyết định này; sử dụng xi măng đúng mục đích, đúng đối tượng; tổ chức tiếp nhận, bảo quản xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn.

B.T​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích