English Chủ Nhật, 16-12-2018, 00:26 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 84032243
Đang online: 75
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ thực hiện dự án trồng thí điểm tỏi voi Nhật Bản

Đăng ngày: 05/12/2018; 60 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao UBND huyện Mộ Đức hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd (Nhật Bản) trao đổi làm việc, hợp tác với các doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để tiến hành trồng thử nghiệm tỏi voi Nhật Bản trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh xác định nếu việc trồng thử nghiệm thành công, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty trong quá trình lập dự án, mở rộng, thuê đất và các thủ tục liên quan khác.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến nhập khẩu giống tỏi Nhật Bản, kiểm dịch cây trồng,... theo quy định.  Riêng việc nhập khẩu phân bón hữu cơ từ Nhật Bản, Công ty có trách nhiệm làm việc với các cơ quan trung ương, hải quan để được cấp phép nhập khẩu theo đúng quy định.

 

Về điều tra nguồn rác thải hữu cơ làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ, giới thiệu Công ty đến làm việc với các doanh nghiệp sản xuất có phát sinh rác thải hữu cơ trên địa bàn tỉnh khi có đề nghị của Công ty.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố truy cập Quyết định số 1677/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ để tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi triển khai thực hiện Công văn số 8708/BKHĐT-ĐTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo nhanh tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018; trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 17/12/2018 để báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông: số 4080/BTTTT-VP ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông; số 4081/BTTTT-KHTC ngày 30/11/2018 về góp ý dự thảo Tờ trình, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dung NSNN trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh thực hiện các nội dung đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tại Công văn số 525/UBATGTQG ngày 13/11/2018 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về việc báo cáo các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng tại địa phương từ năm 2016 đến nay, đảm bảo đúng thời gian yêu cầu.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích