English Thứ Ba, 19-02-2019, 14:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 87294215
Đang online: 220
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ thực hiện dự án trồng thí điểm tỏi voi Nhật Bản

Đăng ngày: 05/12/2018; 83 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao UBND huyện Mộ Đức hỗ trợ, tạo điều kiện cho Công ty Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd (Nhật Bản) trao đổi làm việc, hợp tác với các doanh nghiệp đang đầu tư sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ để tiến hành trồng thử nghiệm tỏi voi Nhật Bản trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND tỉnh xác định nếu việc trồng thử nghiệm thành công, tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty trong quá trình lập dự án, mở rộng, thuê đất và các thủ tục liên quan khác.

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến nhập khẩu giống tỏi Nhật Bản, kiểm dịch cây trồng,... theo quy định.  Riêng việc nhập khẩu phân bón hữu cơ từ Nhật Bản, Công ty có trách nhiệm làm việc với các cơ quan trung ương, hải quan để được cấp phép nhập khẩu theo đúng quy định.

 

Về điều tra nguồn rác thải hữu cơ làm cơ sở nghiên cứu, đề xuất xây dựng nhà máy sản xuất phân bón hữu cơ, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ, giới thiệu Công ty đến làm việc với các doanh nghiệp sản xuất có phát sinh rác thải hữu cơ trên địa bàn tỉnh khi có đề nghị của Công ty.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam tại Công văn số 02/CV-UBQGNCT ngày 18/01/2019 về việc triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, có ý kiến tham gia đối với việc xây dựng Kế hoạch tổng thể phát triển công nghiệp sinh học nông nghiệp - thủy sản đến năm 2030, gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 28/02/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện nội dung Thông báo số 4234/TB-BKHCN ngày 28/12/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về kết luận Hội Nghị Ban Điều hành Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020” – năm 2018; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh đối với nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Hải quan tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, tham gia ý kiến vào dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2017/QĐ-TTg ngày 16/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2016/QĐ-TTg ngày 01/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc áp dụng thuế suất thông thường đối với hàng hóa nhập khẩunêu trên; trực tiếp báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích