English Thứ Tư, 19-06-2019, 15:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99292257
Đang online: 266
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ Quỹ khí hậu xanh (GCF)

Đăng ngày: 12/06/2019; 92 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản giao Ban Quản lý dự án thành phần GCF tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung số hộ nghèo theo chuẩn nghèo 2016-2020 để đảm bảo số hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Dự án tăng cường khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu do Quỹ Khí hậu xanh tài trợ (GCF).

Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh cân đối và bố trí đủ nguồn vốn đối ứng từ ngân sách tỉnh để hỗ trợ bổ sung theo chủ trương của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Công văn số 4643/VPCP-KGVX ngày 30/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo từ GCF.

 

Được biết, trong năm 2019, dự án GCF tiếp tục triển khai xây dựng 128 nhà phòng, tránh bão, lụt cho hộ nghèo tại 4 huyện ven biển và thành phố Quảng Ngãi.

B.​T

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 4112/BNN-TCTL ngày 12/6/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý nước sạch nông thôn; báo cáo Bộ, UBND tỉnh kết quả thực hiện trước ngày 15/12/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1382/TTr-SNNPTNT ngày 31/5/2019 về việc khắc phục sạt lở Đê Bắc thuộc Cảng neo trú tàu thuyền Mỹ Á; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 30/6/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích