English Chủ Nhật, 18-08-2019, 13:52 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107019030
Đang online: 125
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Trồng lạc tập trung trên đất lúa 01 vụ”

Đăng ngày: 12/06/2019; 179 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa cho phép Liên minh HTX tỉnh thực hiện việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Trồng lạc tập trung trên đất lúa 01 vụ của Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Tịnh Hiệp”, từ nguồn kinh phí đã giao cho đơn vị tại Quyết định số 1166/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh.

Liên minh HTX tỉnh triển khai thực hiện việc hỗ trợ kinh phí thực hiện dự án “Trồng lạc tập trung trên đất lúa 01 vụ của Hợp tác xã dịch vụ nông nghi​ệp Tịnh Hiệp” đảm bảo hiệu quả; quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí đúng chế độ và thời gian quy định của Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND ngày 29/5/2019 của HĐND tỉnh.

 

                                                                             V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 8724/BTC-QLKT ngày 31/7/2019 của Bộ Tài chính về việc cung cấp thông tin tài chính của chủ đầu tư cho Kho bạc Nhà nước; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện lập và tổng hợp báo cáo tài chính đối với năm tài chính 2018, 2019 theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Công an tỉnh chủ trì, tham mưu UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo thực hiện nội dung đề nghị của Thanh tra Bộ Công an tại Thông báo số 1673/TB-X05 ngày 31/7/2019 về công tác phòng cháy và chữa cháy.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7137/BGTVT-ATGT ngày 01/8/2019 về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử vận động viên Trương Thanh tham gia thi đấu Giải Vô địch thế giới Pencak Silat tại Thái Lan, từ ngày 29/9/2019 đến 05/10/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích