English Chủ Nhật, 24-03-2019, 08:27 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89658771
Đang online: 169
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các thửa đất thu hồi tạm thời để làm đường phục vụ thi công

Đăng ngày: 08/03/2018; 489 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn được thực hiện bồi thường, hỗ trợ tài sản gắn liền trên đất tương tự như trường hợp Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất thu hồi tạm thời để làm đường phục vụ thi công công trình.

Đối với phần diện tích thu hồi tạm thời để làm đường phục vụ thi công công trình, cho phép hỗ trợ cho người đang sử dụng đất hợp pháp một vụ ​sản xuất Hè Thu năm 2018 do không sản xuất được.

 

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn kinh phí dự phòng của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 19/10/2015. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, về đối tượng, mức bồi thường, hỗ trợ, diện tích được hỗ trợ.

 

Xuân Lê


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan xây dựng báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế theo Đề cương Hướng dẫn của Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 957-CV/BCSĐ ngày 13/3/2019; tham mưu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh trước ngày 24/3/2019 để báo cáo Ban cán sự đảng Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng thời gian quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình, Kế hoạch phát triển nhà ở theo yêu cầu của Bộ Xây dựng tại Công văn số 473/BXD-QLN ngày 11/3/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Xây dựng và UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan triển thực hiện nội dung Công văn số 1285/ BYT – DP ngày 12/3/2019 của Bộ Y tế về việc bổ sung vốn năm 2019 cho Ban Quản lý dự án tỉnh thuộc dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng"; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thực hiện các nội dung tại điểm 2 Công văn số 1992/VPCP-KTTH ngày 12/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc đẩy mạnh việc thực hiện và thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1137/UBND-TH ngày 14/3/2019; kịp thời tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích