English Thứ Tư, 26-09-2018, 00:45 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79418981
Đang online: 102
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các thửa đất thu hồi tạm thời để làm đường phục vụ thi công

Đăng ngày: 08/03/2018; 404 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn được thực hiện bồi thường, hỗ trợ tài sản gắn liền trên đất tương tự như trường hợp Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất thu hồi tạm thời để làm đường phục vụ thi công công trình.

Đối với phần diện tích thu hồi tạm thời để làm đường phục vụ thi công công trình, cho phép hỗ trợ cho người đang sử dụng đất hợp pháp một vụ ​sản xuất Hè Thu năm 2018 do không sản xuất được.

 

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn kinh phí dự phòng của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 19/10/2015. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, về đối tượng, mức bồi thường, hỗ trợ, diện tích được hỗ trợ.

 

Xuân Lê


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích