English Thứ Hai, 18-06-2018, 05:31 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 73914668
Đang online: 68
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các thửa đất thu hồi tạm thời để làm đường phục vụ thi công

Đăng ngày: 08/03/2018; 385 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn được thực hiện bồi thường, hỗ trợ tài sản gắn liền trên đất tương tự như trường hợp Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất thu hồi tạm thời để làm đường phục vụ thi công công trình.

Đối với phần diện tích thu hồi tạm thời để làm đường phục vụ thi công công trình, cho phép hỗ trợ cho người đang sử dụng đất hợp pháp một vụ ​sản xuất Hè Thu năm 2018 do không sản xuất được.

 

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn kinh phí dự phòng của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 19/10/2015. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, về đối tượng, mức bồi thường, hỗ trợ, diện tích được hỗ trợ.

 

Xuân Lê


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tổ chức kiểm tra thực tế và có ý kiến tham mưu đề xuất cụ thể, trình UBND tỉnh xem x​ét quyết định việc chủ trương và bố trí kinh phí sửa chữa khẩn cấp Xi phông 9 tại K12+290 trên kênh chính Liệt Sơn. Hoàn thành trước ngày 10/7/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh việc bổ sung dự án cầu Sông Rin vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, nghiên cứu đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Công văn số 1318/UBND-NNTN ngày 05/6/2018 về việc xin ý kiến lập Quy hoạch Bảo vệ và phát triển rừng huyện Sơn Tịnh đến năm 2020, hướng dẫn UBND huyện Sơn Tịnh thực hiện theo đúng quy định của Luật; trường hợp có vướng mắc thì thống nhất ý kiến tham mưu, đề xuất, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện đầy đủ nội dung hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2759/BTNMT-TCBHĐVN ngày 29/5/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn giải quyết việc giao khu vực biển để nhận chìm chất nạo vét.​

 

  

Thông báo thay đổi địa điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 03 sở: Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển​ nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website