English Thứ Bảy, 24-03-2018, 19:19 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 69985838
Đang online: 85

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với các thửa đất thu hồi tạm thời để làm đường phục vụ thi công

Đăng ngày: 08/03/2018; 319 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn được thực hiện bồi thường, hỗ trợ tài sản gắn liền trên đất tương tự như trường hợp Nhà nước thu hồi đất đối với phần diện tích đất thu hồi tạm thời để làm đường phục vụ thi công công trình.

Đối với phần diện tích thu hồi tạm thời để làm đường phục vụ thi công công trình, cho phép hỗ trợ cho người đang sử dụng đất hợp pháp một vụ ​sản xuất Hè Thu năm 2018 do không sản xuất được.

 

Kinh phí thực hiện được trích từ nguồn kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và nguồn kinh phí dự phòng của dự án được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 19/10/2015. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn chịu trách nhiệm về tính chính xác, về đối tượng, mức bồi thường, hỗ trợ, diện tích được hỗ trợ.

 

Xuân Lê


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định thành lập Tổ tư vấn của UBND tỉnh để xử lý kết quả thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong quản lý, sử dụng nhà, đất Rạp Chiếu bóng 1/5 (cũ) tại Đường Nguyễn Nghiêm, tành phố Quảng Ngãi do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Tổ trưởng.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh do Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm Trưởng ban.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp vớ​i các đơn vị, địa phương liên quan, khai triển khai thực hiện Quyết định số 310/QĐ-TTg ngày 14/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BGDĐT ngày 29/01/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về giáo dục hòa nhập đối với khuyết tật.

 

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh