English Thứ Ba, 25-02-2020, 10:03 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 119577877
Đang online: 337
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2019-2020

Đăng ngày: 14/02/2020; 66 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án​ cấp 834.196 kg gạo của Chính phủ cho Sở Giáo dục và Đào tạo và các huyện để cấp cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông được hưởng theo quy định tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

UBND các huyện phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Nghĩa Bình ký hợp đồng vận chuyển, chuẩn bị kho, tiếp nhận, bảo quản và thực hiện quy trình tiếp nhận gạo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chỉ đạo các trường tiểu học và trung học cơ sở cấp gạo cho học sinh kịp thời, hoàn thành trước ngày 20/3/2020; đồng thời tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2020.

                                                                      V.N


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẩn trương xây dựng báo cáo của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh cho Ban Thường vụ Tỉnh uỷ các nội dung yêu cầu tại Kết luận số 1291-KL/TU ngày 19/02/2020 về một số nội dung liên quan đến Đề án Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, cập nhật và hoàn thiện Báo cáo xác định thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; trực tiếp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và UBND tỉnh trước ngày 24/02/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, hướng dẫn Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi trong quá trình nghiên cứu, khảo sát, lập quy hoạch và đề xuất hồ sơ dự án mở rộng Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích