English Thứ Năm, 23-01-2020, 22:25 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117117468
Đang online: 164
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ bò cái sinh sản cho các hộ dân nghèo và cận nghèo huyện Sơn Tịnh

Đăng ngày: 05/09/2019; 139 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phê duyệt dự án chăn nuôi bò cái sinh sản năm 2019, thuộc Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ trực tiếp 19 con bò cái cho 19 hộ dân thuộc hộ nghèo và cận nghèo năm 2019 tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh. Tổng kinh phí thực hiện 370 triệu đồng.              

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ đầu tư và chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng theo quy định. Giống và vật tư hỗ trợ của dự án phải có trong danh mục cho phép, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích