English Thứ Hai, 16-09-2019, 22:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 108988239
Đang online: 220
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ bò cái sinh sản cho các hộ dân nghèo và cận nghèo huyện Sơn Tịnh

Đăng ngày: 05/09/2019; 85 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phê duyệt dự án chăn nuôi bò cái sinh sản năm 2019, thuộc Dự án 3, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019.

Theo đó, dự án sẽ hỗ trợ trực tiếp 19 con bò cái cho 19 hộ dân thuộc hộ nghèo và cận nghèo năm 2019 tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh. Tổng kinh phí thực hiện 370 triệu đồng.              

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ đầu tư và chịu trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự án đúng theo quy định. Giống và vật tư hỗ trợ của dự án phải có trong danh mục cho phép, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích