English Thứ Tư, 27-03-2019, 03:20 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 89899878
Đang online: 96
Tin tức Kinh tế Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ 9 tỷ đồng để thực hiện công trình Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Bồng

Đăng ngày: 10/01/2019; 592 lần đọc
Bắc sông Trà Bồng

UBND tỉnh vừa có quyết định bố trí 09 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2018 để hỗ trợ huyện Bình Sơn triển khai thực hiện công trình Kè chống sạt lở bờ Bắc sông Trà Bồng, đoạn qua thôn Tân Phước xã Bình Minh.

Căn cứ kế hoạch vốn được giao tại Quyết định này, UBND huyện Bình Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai nhiệm vụ đầu tư xây dựng công trình theo đún​g quy định về đầu tư công; đồng thời, quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục tiêu và thanh, quyết toán theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 924/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 11/3/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường chỉ đạo, khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Công văn số 943/BGDĐT-GDTX ngày 12/3/2019 về việc sắp xếp, tổ chức và quản lý hiệu quả trung tâm giáo dục thường xuyên; Công văn số 978/BGDĐT-TĐKT ngày 14/3/2019 về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 6186/CT-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, xem xét đề xuất đầu tư dự án cung cấp nước sạch kết hợp du lịch dịch vụ tại huyện đảo Lý Sơn của Công ty TNHH Phát triển công nghệ hệ thống theo đề nghị của Công ty tại văn bản số 25/2019/CV-SYS/KH ngày 19/3/2019; tham mưu và trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, khẩn trương đánh giá tình hình việc triển khai thực hiện Quyết định số 1563/QĐ-TTg ngày 08/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh trước ngày 28/3/2019 để tổng hợp báo cáo Bộ Công Thương theo quy định.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích