English Thứ Sáu, 22-11-2019, 12:11 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 112873631
Đang online: 212

Hỗ trợ, xử lý sự cố lưới điện do mưa bão

Đăng ngày: 08/11/2019; 156 lần đọc

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Quảng Ngãi, bão số 5 vừa qua gây sự cố lưới điện làm mất điện nhiều huyện. 

Nguyên nhân chủ yếu do cây va quẹt, ngã đổ vào đường dây gây phóng điện, đứt dây, gãy cột. Công ty đã tập trung nguồn lực, vật tư và phương tiện để xử lý sự cố, sớm cấp điện cho nhân dân. Tuy nhiên, trong quá trình xử lý thì gặp khó khăn do một số người dân cản trở, không cho chặt, phát quang các cây có nguy cơ ngã đổ và cây đã bị ngã đổ vào đường dây điện.

 

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các Phòng - Ban liên quan và UBND cấp xã cử cán bộ tham gia cùng Công ty Điện lực Quảng Ngãi đi trực tiếp xuống hiện trường để vận động nhân dân đồng ý cho Công ty rong tỉa cành cây, chặt cây có khả năng ngã đổ vào đường dây điện; hỗ trợ phát quang hành lang lưới điện trước và sau bão.

 

Đồng thời, có giải pháp xử lý đối với các trường hợp cố tình chống đối, có hành vi yêu cầu bồi thường với mục đích trục lợi trong khi ngành điện xử lý sự cố.

 

Công ty Điện lực Quảng Ngãi chủ động phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các Sở, ngành liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao. Sở Công Thương theo dõi việc khắc phục hậu quả mưa bão và việc đảm bảo cấp điện cho nhân dân của Công ty Điện lực Quảng Ngãi để kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh nghiên cứu nội dung hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 8495/BNN-PCTT ngày 12/11/2019 về giải pháp kỹ thuật 2 dự án: Kè chống sạt lở bờ biển thôn Lệ Thủy và Chống sạt lở bờ Bắc cửa Đại, tỉnh Quảng Ngãi để thực hiện các bước tiếp theo của 02 dự án theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 8683/BCT-ĐB ngày 14/11/2019 của Bộ Công Thương về việc báo cáo tình hình xây dựng triển khai Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) của các Bộ, ngành, địa phương năm 2019, khẩn trương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp và trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản trên địa bàn tỉnh; trực tiếp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch bệnh thủy sản từ năm 2017-2019.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương rà soát, giải trình về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trước ngày 29/11/2019.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích