English Chủ Nhật, 23-09-2018, 22:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79268912
Đang online: 111
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình thoát nghèo

Đăng ngày: 10/07/2018; 114 lần đọc

UBND tỉnh vừa có quyết định​ phân bổ gần 28 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo, huyện thoát nghèo năm 2018, từ nguồn kinh phí tại Quyết định số 933/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh gồm: Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ, biểu dương, khen thưởng đối với hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo, huyện thoát nghèo năm 2018 là 25 tỷ đồng và từ nguồn để mua xe ôtô hơn 2,9 tỷ đồng.

UBND các huyện có trách nhiệm giao chi tiết nhiệm vụ và kinh phí cho các cơ quan, đơn vị và các xã để triển khai nhiệm vụ được giao theo quy định. Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện, quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán nguồn kinh phí sự nghiệp đúng mục đích, đạt hiệu quả và đúng quy định; đồng thời, chịu trách nhiệm tính chính xác đối với danh sách các hộ gia đình, danh sách trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ được hưởng chính sách trên địa bàn năm 2018.

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Trên cơ sở danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 và dự kiến tổng mức đầu tư của từng huyện, thành phố, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát có ý kiến bằng văn bản đối với danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ khởi công mới năm 2019 của địa phương (nguyên tắc điều chỉnh, bổ sung danh mục không làm tăng dự kiến tổng mức đầu tư như trên), gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư chậm nhất ngày 24/9/2018 để tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 29/9/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức đánh giá, tổng hợp báo cáo việc thực hiện Thông tư số 18/ 2014/TT-BNV ngày 25/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và thống kê về phiên hiệu đơn vị thanh niên xung phong như đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 4424/BNV-CTTN ngày 05/9/2018. Trên cơ sở đó, trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích