English Thứ Năm, 27-06-2019, 01:09 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 100219621
Đang online: 107
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Họp phân công thành viên tiểu ban hoạt động kinh tế phục vụ lễ kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh

Đăng ngày: 16/04/2019; 438 lần đọc

Chiều 16-4, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính chủ trì cuộc họp với thành viên Ban Tổ chức thuộc Tiểu ban các hoạt động kinh tế phục vụ lễ Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi 01/7/1989- 01/7/2019 để phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Theo dự kiến, để chào mừng Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi, ngày 19/5/2019 sẽ tổ chức lễ khánh thành cầu Thạch Bích; khánh thành một hạng mục của Thành phố giáo dục quốc tế IEC Quảng Ngãi và hội thao học sinh các trường khu vực miền Trung, Tây Nguyên do Công ty TNHH Thành phố giáo dục quốc tế Quảng Ngãi thực hiện.

 

Trong tháng 5-6/2019, sẽ khánh thành một Nhà máy thuộc Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất; khởi công 01 dự án của Tập đoàn FLC tại Dung Quất và khởi công Dự án Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc.

 

Sau khi nghe ý kiến của các Sở, ngành, địa phương liên quan, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tăng Bính yêu cầu các sở, ngành, địa phương liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch 55/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi và Hội nghị xúc tiến đầu tư, triển khai các nội dung công việc để đảm bảo các hoạt động diễn ra thành công, đúng kế hoạch.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 6657/BTC-HCSN ngày 11/6/2019 về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí triển khai Đề án "Tuyên bố ASEAN về vai trò của nền công vụ làm chất xúc tác trong việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025" để triển khai thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2597/TCPCP-BNV ngày 12/6/2019 của Bộ Nội vụ về việc báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X “Về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 3685-CV/TU ngày 17/6/2019; trực tiếp báo cáo Bộ Nội vụ và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy theo đúng thời gian quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2630/BTNMT-ĐĐBĐVN ngày 06/6/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất số lượng, vị trí đặt các mốc độ cao “thế kỷ” trên địa bàn tỉnh, thành phố thuộc dự án “Hiện đại hóa mạng lưới độ cao quốc gia phục vụ công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội tại một số thành phố lớn và khu vực ven biển; tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Công văn số 6490/BTC-TCNH ngày 06/06/2019 của Bộ Tài chính; rà soát, tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh cho ý kiến đối với việc tăng cường ủy thác vốn từ ngân sách địa phương sang Ngân hàng Chính sách xã hội để thực hiện các chương trình tín dụng chính sách hiện hành, trong đó có chính sách cho vay đối với người khuyết tật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng lao động là người khuyết tật.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích