English Thứ Năm, 30-01-2020, 01:36 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117571733
Đang online: 151
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Hợp đồng giáo viên theo tiết dạy

Đăng ngày: 12/12/2019; 1404 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn​ giao Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố hướng dẫn các Trường học hợp đồng giáo viên theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 22 của Bộ Luật Lao động quy định về loại hợp đồng lao động“Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng”.

Mức thanh toán tiền lương cho giáo viên không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng và giáo viên hợp đồng được cộng thêm 7% theo quy định của Bộ Luật Lao động.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ); Sở Nội vụ có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.

 

                                                                             T.H


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích