English Thứ Tư, 17-10-2018, 12:37 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80739053
Đang online: 131
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Họp đánh giá, rút kinh nghiệm nội dung vận hành cơ chế trong diễn tập KVPT tỉnh

Đăng ngày: 10/08/2018; 406 lần đọc
Các đại biểu tham gia Diễn tập KVPT QN-18

Sau 2 ngày thực hiện các nội dung chương trình, diễn tập khu vực phòng thủ đã hoàn thành nội dung phần vận hành cơ chế, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 và tỉnh đã tổ chức họp rút kinh nghiệm nội dung diễn tập này.

Phát biểu tại cuộc họp, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT Quân khu đã đánh giá cao Ban chỉ đạo và Khung diễn tập trong công tác diễn tập vận hành cơ chế đã thực hiện đúng với ý định của Ban thường vụ Đảng ủy Quân khu và Tỉnh ủy .

 

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, từng thành viên trong khung tập đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân theo cương vị, chức trách đảm nhiệm, vận dụng linh hoạt sát thực tế và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, thảo luận và bàn các biện pháp giải quyết căn cơ và hiệu quả. Đồng thời, Tư lệnh Quân khu 5 đề nghị, sau diễn tập, tỉnh Quảng Ngãi cần có kế hoạch xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, lực lượng vũ trang tỉnh không ngừng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình hiện nay.

 

Tại cuộc họp rút kinh nghiệm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ khẳng định, qua đợt diễn tập này, kết quả lớn nhất là nâng cao được ý thức trách nhiệm, kiến thức, kỹ năng vận hành cơ chế. Đây cũng là đợt để tỉnh tổng rà soát về quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang, vận hành cơ chế trong các tình huống. Các sở ngành đã dành nhiều thời gian chuẩn bị tài liệu, kế hoạch khá công phu, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao. Đây là sự nỗ lực của tất cả các cán bộ, chiến sĩ từ Ban thường vụ đến các đồng chí trong khung tập.

 

Sau đợt diễn tập này, tỉnh sẽ tổng kết rút kinh nghiệm, đề ra các biện pháp để lãnh đạo xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh hơn và để rút kinh nghiệm tốt hơn cho việc xử lý các tình huống tương tự.

 

Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị, qua đây, các đồng chí lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cần có trách nhiệm hơn trong xây dựng lực lượng vũ trang, kể cả nhân lực, vật lực và sự phối hợp tốt hơn nữa giữa lực lượng vũ trang với các ngành.

 

Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 và các cơ quan Quân khu trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập phần vận hành cơ chế, đồng thời mong muốn Quân khu quan tâm nhiều hơn nữa trong việc đào tạo lực lượng, cùng với tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật.

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Quyết định số 1285/QĐ-TTg ngày 01/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 12/2018/TT-BKHCN ngày 31/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Thông tư số 13/2018/TT-BKHCN ngày 05/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT ngày 09/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 3003/BKHCN-TĐC ngày 25/9/2018 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn áp dụng tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích