English Thứ Năm, 18-07-2019, 19:00 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 103032506
Đang online: 133
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Họp ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019

Đăng ngày: 14/05/2019; 562 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại cuộc họp

Chiều 14-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019 chủ trì cuộc với các thành viên Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019 ở cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 11/2019, đại hội cấp huyện diễn ra trong tháng 6/2019 nhằm đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019; Tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh Quảng Ngãi trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

 

Đến nay, 06 huyện miền núi đã thành lập các Ban Chỉ đạo đại hội, Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban giúp việc cho ban Tổ chức. Tiến hành họp các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai công tác chuẩn bị Đại hội. Các huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện theo đúng kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

Hiện, các huyện đang khẩn trương chuẩn bị các nội dung cụ thể để tổ chức đại hội như: xây dựng báo cáo chính trị của Đại hội; phân bổ và chọn cử đại biểu dự đại hội cấp huyện, công tác hậu cần, tuyên truyền đại hội,…

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019; Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và Quyết định thànhh lập các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội; Thông báo phân bổ đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019 và một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền cho đại hội, công tác khen thưởng,….

nb5-14052019.jpg


Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn chỉnh các Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội; Thông báo phân bổ đại biểu chính thức tham dự Đại hội cấp tỉnh để ban hành tổ chức triển khai thực hiện kịp thời. Đồng thời, đề nghị các huyện miền núi khẩn trương sắp xếp lựa chọn đại biểu tham gia đại hội cấp tỉnh và thực hiện đầy đủ công tác khen thưởng,...

 

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các đồng chí được phân công nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo Đại hội sắp xếp thời gian tham gia nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban và tham dự đầy đủ đại hội ở cấp huyện. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc thì kịp thời điều chỉnh, bổ sung để Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp.

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát về tình hình kinh doanh dịch vụ mua bán nợ và hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ trên địa bàn tỉnh; kịp thời tổng hợp và báo cáo Bộ Tài chính, UBND tỉnh kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 6522/BGTVT-KCHT ngày 12/7/2019 về việc tham gia ý kiến đối với Dự thảo Đề án Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì quốc lộ giai đoạn 2020 - 2030​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, triển khai thực hiện nội dung yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại Thông báo số 237/TB-VPCP ngày 12/7/2019 của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp nghe báo cáo về tình hình thực hiện Quyết định số 20/2018/QĐ-TTg ngày 26/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ để triển khai thực hiện hoặc tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, chỉ đạo thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, chủ động phối hợp với Bộ Công Thương và thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3866/UBND-KT ngày 09/7/2019 để triển khai Đề án “Tăng cường quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại và gian lận xuất xứ”.​

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích