English Thứ Ba, 21-05-2019, 00:43 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95564082
Đang online: 79
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Họp ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019

Đăng ngày: 14/05/2019; 495 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên phát biểu tại cuộc họp

Chiều 14-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019 chủ trì cuộc với các thành viên Ban Chỉ đạo để nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III- năm 2019.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019 ở cấp tỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 11/2019, đại hội cấp huyện diễn ra trong tháng 6/2019 nhằm đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, phát triển cơ sở hạ tầng, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014-2019; Tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) của tỉnh Quảng Ngãi trong công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế.

 

Đến nay, 06 huyện miền núi đã thành lập các Ban Chỉ đạo đại hội, Ban Tổ chức Đại hội và các Tiểu ban giúp việc cho ban Tổ chức. Tiến hành họp các Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức để phân công nhiệm vụ cho các thành viên và triển khai công tác chuẩn bị Đại hội. Các huyện đã ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội cấp huyện theo đúng kế hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

 

Hiện, các huyện đang khẩn trương chuẩn bị các nội dung cụ thể để tổ chức đại hội như: xây dựng báo cáo chính trị của Đại hội; phân bổ và chọn cử đại biểu dự đại hội cấp huyện, công tác hậu cần, tuyên truyền đại hội,…

 

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019; Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và Quyết định thànhh lập các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội; Thông báo phân bổ đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ngãi lần thứ III- năm 2019 và một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền cho đại hội, công tác khen thưởng,….

nb5-14052019.jpg


Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh tiếp thu các ý kiến góp ý tại cuộc họp, hoàn chỉnh các Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, Quyết định thành lập Ban Tổ chức Đại hội và Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp Ban Tổ chức Đại hội; Thông báo phân bổ đại biểu chính thức tham dự Đại hội cấp tỉnh để ban hành tổ chức triển khai thực hiện kịp thời. Đồng thời, đề nghị các huyện miền núi khẩn trương sắp xếp lựa chọn đại biểu tham gia đại hội cấp tỉnh và thực hiện đầy đủ công tác khen thưởng,...

 

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các đồng chí được phân công nhiệm vụ trong Ban chỉ đạo Đại hội sắp xếp thời gian tham gia nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và các Tiểu ban và tham dự đầy đủ đại hội ở cấp huyện. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc thì kịp thời điều chỉnh, bổ sung để Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện và cấp tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp.

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông triển khai thực hiện Dự án “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin” thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2019 theo ý kiến của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 1314/BTTTT-KHTC ngày 26/4/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý dự thảo Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ công ích tại địa phương”, gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông đúng thời gian quy định (trước ngày 25/5/2019); báo cáo UBND tỉnh.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích