English Thứ Tư, 18-09-2019, 13:59 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 109098403
Đang online: 236
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Hơn 9 tỷ đồng cấp một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số

Đăng ngày: 08/01/2019; 1114 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định​ phân b kinh phí thực hiện cấp một số mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu s nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - năm 2019.

Cụ thể, phân bổ hơn 9,2 tỷ đồng cho các huyện miền núi và các huyện: Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, Nghĩa Hành.

Tổng số hộ dân tộc thiểu số thụ hưởng là 51.321 hộ và tổng số khẩu thuộc hộ dân tộc tộc thiểu số thụ hưởng là 194.369 khẩu. Mức hỗ trợ để mua và cấp các mặt hàng thiết yếu tối đa là 180.000 đồng/hộ.

UBND các huyện chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích và thanh quyết toán với Sở Tài chính theo quy định. Trường hợp kinh phí do ngân sách tỉnh hỗ trợ không đủ theo thực tế, UBND các huyện có trách nhiệm bố trí ngân sách huyện để bảo đảm cho tất cả các đối tượng thuộc diện đều được hưởng, tránh trường hợp bỏ sót làm ảnh hưởng đến chủ trương của tỉnh. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chậm nhất vào ngày 15/02/2019.

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải của tỉnh giai đoạn 2021-2025; tham mưu, trình UBND tỉnh trước ngày 25/9/2019 để xem xét, gửi Bộ Giao thông vận tải đúng thời gian yêu cầu.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, triển khai thực hiện các văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Kế hoạch số 931/KH-BGDĐT ngày 09/9/2019 kế hoạch chi tiết thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2019.

 

Thông tư số 11/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non.

 

Thông tư số 12/2019/TT-BGDĐT ngày 26/8/2019 ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích