English Thứ Hai, 23-01-2017, 13:50 (GMT+7)

Giới thiệu

Tin tức

Thông báo-Báo cáo

Quy định cần biết

Hệ thống văn bản

Liên kết website

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 54241634
Đang online: 89

Công bố thông tin

Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Hơn 1,3 tỷ đồng thực hiện chính sách khuyến khích theo Quyết định số 481

Đăng ngày: 23/12/2016; 334 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 20/12/2016 phê duyệt danh sách 90 công chức, viên chức được hưởng chính sách khuyến khích theo Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Ngãi với tổng số tiền trên 1,3 tỷ đồng.

Cụ thể, hỗ trợ hơn 01 tỷ đồng cho 79 công chức, viên chức theo quy định tại Điều 3 và Điều 6 Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008; H​ỗ trợ một lần 240 triệu đồng cho 11 công chức, viên chức theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 481/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008.

 

Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện việc chi trả tiền chính sách khuyến khích cho 90 công chức, viên chức có tên tại Quyết định này theo đúng quy định.

 

B.T


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Thông tin cần biết

  
icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 5233/LĐTBXH-VL ngày 29/12/2016 về việc tăng cường công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

 

icon_new_2.gifChủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Tài chính, Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu nội dung hướng dẫn tại Công văn số 355/BTC-HCSN ngày 10/01/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế và định mức tài chính thực hiện công tác gia đình để triển khai thực hiện theo chức năng chuyên ngành.

 

 

Văn bản điện tử trao đổi

Công khai tài chính

Tình hình Kinh tế-Xã hội

Quy hoạch - Xây dựng

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh

Thông tin tiện ích