English Thứ Ba, 10-12-2019, 12:44 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114072648
Đang online: 293

Chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong tuần

Tổng hợp một số nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-06/12/2019)(15:23, 06-12-2019)

Tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước trong tháng cuối năm 2019; triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 19/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo về hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước; chỉ đạo về xây dựng Bảng giá các loại đất; tăng cường các biện pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thuỷ điện​​,…là những thông tin chỉ đạo của UBND tỉnh nổi bật trong tuần (từ ngày 02-06/12/2019).

Thông tin chỉ đạo, điều hành

Kế hoạch thực hiện Đề án “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2020(09:28, 10-12-2019)

Để tiếp tục tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; đồng thời là cơ sở để các cơ quan, ban ngành, huyện, thành phố trong tỉnh xây dựng kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại năm 2020.Nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất, văn hóa, con người Quảng Ngãi... UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Thông tin đối ngoại tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2013-2020” trong năm 2020.

Văn hóa - Xã hội

Thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng CNTT(17:59, 07-12-2019) Thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng CNTT

Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có Công văn số 1519/QLCL-QLVBCC ngày 05/12/2019về thẩm định điều kiện tổ chức cấp chứng chỉ ngoại ngữ và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT).          

Khoa học Công nghệ và Môi trường

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ(09:26, 10-12-2019)

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch​ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Tin từ các sở, ngành, huyện, thành phố

Sơn Tịnh khám, mổ mắt thay thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo(15:20, 06-12-2019) Sơn Tịnh khám, mổ mắt thay thủy tinh thể miễn phí cho người nghèo

Sáng 06-12, Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Tịnh phối hợp với  Chi Hội Từ thiện Minh Tâm, đoàn y Bác sĩ Bệnh viện mắt thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khám, mổ mắt thay thủy tinh thể và cắt mộng thịt miễn phí cho người dân bị bệnh mắt trên địa bàn huyện Sơn Tịnh và các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Bạn đọc viết

Cần phát huy hiệu quả các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố(08:42, 05-12-2019)

Sau khi thực hiện việc sắp xếp, sáp nhập theo Đề án sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 217/QĐ-UBND ngày 19/4/2019 của UBND tỉnh, toàn tỉnh còn lại 952 thôn, tổ dân phố (832 thôn, 120 tổ dân phố). Hiện nay, mỗi thôn, tổ dân phố thành lập các tổ chức: chi bộ, tổ dân vận, Ban Công tác Mặt trận và các chi hội đoàn thể; các tổ chức được hỗ trợ kinh phí hoạt động và phụ cấp hàng tháng đối với một số chức danh hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. 

Liên kết website

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích