English Thứ Hai, 17-06-2019, 23:10 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 99112296
Đang online: 162

Hội thảo xây dựng “Mô hình rác thải sinh hoạt tại Lý Sơn”

Đăng ngày: 10/04/2019; 744 lần đọc

Sáng 10-4, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức Hội thảo dự án “xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại Lý Sơn”.

Theo đánh giá nghiên cứu ban đầu của Trung ​tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng, mỗi ngày Lý Sơn thải ra môi trường từ 25-27 tấn rác thải, trong đó có 60% là chất thải rắn. Trung bình mỗi người dân thải ra môi trường 1,2kg rác thải. Công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên đảo thiếu bền vững như hệ thống thu gom chưa bao phủ hết diện tích, người dân vứt rác không đúng nơi quy định và chưa phân loại rác thải tại nguồn; công quản lý rác thải sản xuất nông nghiệp và độc hại chưa chặt chẽ.

Việc thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường của địa phương chưa quyết liệt; nhận thức, hành vi của người dân về xả rác và phân loại rác tại nguồn còn hạn chế; công tác quản lý chất thải rắn còn nhiều bất cập.

Để cải thiện môi trường trên đảo, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng cho rằng, địa phương cần nâng cao năng lực quản lý công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó chú trọng đến việc phân loại rác thải tại nguồn; đầu tư nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý rác thải; đồng thời có các chế tài xử lý vi phạm các trường hợp xả rác thải ra môi trường, hoặc không phân loại rác tại nguồn.      

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư thành phố Hội An, là một trong thành phố đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những mô hình hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là mô hình “Cù Lao Chàm nói không với túi ni lông”.

Hội thảo này nhằm giúp huyện Lý Sơn có cơ sở về thực trạng quản lý rác thải trên đảo, cũng như học tập thành phố Hội An về công tác bảo vệ môi trường để sớm hoàn thiện dự án “Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại Lý Sơn”, góp phần xây dựng Lý Sơn phát triển du lịch xanh – sạch – đẹp.  

Hữu Danh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2025; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, các cơ quan có liên quan nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2363/BNV-TCPCP ngày 29/5/2019; tham mưu UBND tỉnh việc thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1646/BKHCN-VP ngày 07/6/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng xăng dầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc cử 01 huấn luyện viên, 01 vận động viên tham gia thi đấu Giải Vô địch Wushu trẻ châu Á tại Brunei từ ngày 16/8/2019 đến 24/8/2019 như đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 697/TTr-SVHTTDL ngày 07/6/2019.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích