English Thứ Bảy, 20-04-2019, 08:15 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 92322700
Đang online: 132

Hội thảo xây dựng “Mô hình rác thải sinh hoạt tại Lý Sơn”

Đăng ngày: 10/04/2019; 659 lần đọc

Sáng 10-4, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức Hội thảo dự án “xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại Lý Sơn”.

Theo đánh giá nghiên cứu ban đầu của Trung ​tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng, mỗi ngày Lý Sơn thải ra môi trường từ 25-27 tấn rác thải, trong đó có 60% là chất thải rắn. Trung bình mỗi người dân thải ra môi trường 1,2kg rác thải. Công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên đảo thiếu bền vững như hệ thống thu gom chưa bao phủ hết diện tích, người dân vứt rác không đúng nơi quy định và chưa phân loại rác thải tại nguồn; công quản lý rác thải sản xuất nông nghiệp và độc hại chưa chặt chẽ.

Việc thực hiện các chính sách bảo vệ môi trường của địa phương chưa quyết liệt; nhận thức, hành vi của người dân về xả rác và phân loại rác tại nguồn còn hạn chế; công tác quản lý chất thải rắn còn nhiều bất cập.

Để cải thiện môi trường trên đảo, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế cộng đồng cho rằng, địa phương cần nâng cao năng lực quản lý công tác thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó chú trọng đến việc phân loại rác thải tại nguồn; đầu tư nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý rác thải; đồng thời có các chế tài xử lý vi phạm các trường hợp xả rác thải ra môi trường, hoặc không phân loại rác tại nguồn.      

Tại Hội thảo, ông Nguyễn Sự, nguyên Bí thư thành phố Hội An, là một trong thành phố đi đầu trong công tác bảo vệ môi trường đã chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay, những mô hình hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là mô hình “Cù Lao Chàm nói không với túi ni lông”.

Hội thảo này nhằm giúp huyện Lý Sơn có cơ sở về thực trạng quản lý rác thải trên đảo, cũng như học tập thành phố Hội An về công tác bảo vệ môi trường để sớm hoàn thiện dự án “Xây dựng mô hình quản lý rác thải sinh hoạt tại Lý Sơn”, góp phần xây dựng Lý Sơn phát triển du lịch xanh – sạch – đẹp.  

Hữu Danh


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện Công văn số 1045/BTTTT-THH ngày 08/4/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về góp ý dự thảo Đề án Chuyển đổi số quốc gia; trực tiếp gửi góp ý về Bộ đúng thời gian quy định.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, căn cứ Kế hoạch giám sát hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp năm 2018 đã được Bộ Tài chính công bố tại Quyết định số 611/QĐ-BTC ngày 05/4/2019 để triển khai thực hiện giám sát theo quy định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện nội dung Công văn số 1741/BYT-KCB ngày 02/4/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.


 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, xây dựng dự thảo báo cáo theo nội dung Công văn số 1814/UBVHGDTTN14 ngày 15/3/2019 của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng về việc báo cáo việc thực hiện chính sách pháp luật về giáo dục nghề nghiệp; ham mưu UBND tỉnh trước ngày 27/5/2019.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, khẩn trương rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình 30a trên địa bàn các huyện nghèo đến cuối năm 2018, phương hướng thực hiện giai đoạn 2019-2020, theo các nội dung yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1294/LĐTBXH-VPQGGN ngày 04/4/2019; trình UBND tỉnh trước ngày 06/5/2019 để xem xét, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu, rà soát các đồ án quy hoạch, chủ trương của cấp có thẩm quyền liên quan đến việc đề xuất đầu tư xây dựng Nhà máy điện mặt trời tại xã Phổ Vinh, huyện Đức Phổ;  kiểm tra thực tế hiện trường, đánh giá sơ bộ tác động của dự án; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025; định kỳ tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện cho Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND tỉnh theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng quy định về chế độ nhuận bút, thù lao chi trả cho các hoạt động báo chí, thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh; tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan. Trên cơ sở đó tổng hợp, tham mưu, trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích