English Thứ Tư, 26-09-2018, 00:07 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 79417687
Đang online: 104
Tin tức Văn hóa - Xã hội Xem chi tiết tin tức

Hội thảo nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo cho sinh viên dân tộc thiểu số

Đăng ngày: 11/10/2017; 329 lần đọc
Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện miền núi phát biểu tại Hội thảo

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, sáng 11-10, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội thảo nghiên cứu ban hành chính sách hỗ trợ đào tạo cho sinh viên dân tộc thiểu số, với sự tham gia của đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện miền núi, các Trường THCS, THPT Dân tộc Nội trú và đại diện phụ huynh người dân tộc thiểu số.

Tại Hội thảo, đa số các đại biểu cho rằng, việc ưu tiên cho con em đồng bào dân tộc thiểu số là điều đương nhiên, nhưng ngoài miễn thi môn ngoại ngữ thì phải có cách đánh giá riêng, đặc biệt là ưu tiên về điểm số tương tự như việc cộng điểm ưu tiên như tuyển sinh đại học.

 

Đại diện Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Trà Bồng cho rằng, trong thời gian qua, ngoài các chính sách của Trung ương, tỉnh và các huyện miền núi cũng đã có nhiều chính sách ưu đãi riêng dành cho con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương mình, tuy nhiên, các chế độ ưu đãi này chủ yếu mới chỉ dành riêng cho các sinh viên thuộc diện cử tuyển được huyện, tỉnh cử đi học, còn việc giải quyết việc làm cho các em sinh viên tự nỗ lực bằng chính khả năng của mình sau khi ra trường thì vẫn còn bất cập. Trong khi trình độ, năng lực của các sinh viên này rất tốt, nhưng sau khi ra trường, các em phải tự lực xin việc, một số em khi công tác 5- 6 năm vẫn còn hợp đồng. Vì vậy, rất cần có sự quan tâm, hỗ trợ đối với những em có thực lực và thi đỗ vào các trường đại học và có có bằng cấp loại khá, giỏi.

 

Các đại biểu cũng đề nghị, trong quá trình tuyển dụng, bên cạnh bằng cấp theo quy định, thì các cơ quan chức năng cần chú trọng đến năng lực thực sự của người được tuyển dụng.

 

Tham luận của Phòng Giáo dục huyện Tây Trà cho thấy, việc phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn huyện trong thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng cán bộ là người dân tộc thiểu số chưa hợp lý, chưa đúng trình độ chuyên môn đào tạo; chính sách hỗ trợ đào tạo, thu hút nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số cho địa phương phần lớn phụ thuộc vào kinh phí được giao hàng năm; địa phương không ban hành được chính sách đào tạo, thu hút sinh viên người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi về công tác tại huyện,…

 

Tại Hội thảo, đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện đã kiến nghị các Bộ ngành Trung ương và UBND tỉnh nghiên cứu sửa đổi tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm và các cơ chế, chính sách đãi ngộ cán bộ người dân tộc thiểu số công tác ở vùng dân tộc và miền núi, nhất là những cán bộ công tác lâu năm ở miền núi. Công tác quy hoạch, ban hành chính sách đào tạo, sử dụng cán bộ phải xuất phát từ nhiệm vụ chính trị và đặc điểm của mỗi địa phương. Tỉnh cần xây dựng và ban hành các văn bản quy định chế độ chính sách có liên quan đến công tác đào tạo, chế độ đãi ngộ, thu hút sinh viên là người dân tộc thiểu số tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi về công tác tại địa phương; đồng thời phân khai vốn nằm trong chương trình 135, 30a, miền núi,… cho công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực là con em địa phương, cũng như bố trí kinh phí xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú…

 

Các ý kiến của đại biểu nêu tại Hội thảo đã được lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp thu, tổng hợp và sẽ đề xuất lên UBND tỉnh và Bộ Giáo dục.

 

                                                                                 Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện Thông tư số 22/2018/TT-BGDĐT ngày 28/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải thực hiện yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 10008/BGTVT-VT ngày 06/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc xin ý kiến Đề án phát triển vận tải đa phương thức, trực tiếp báo cáo Bộ.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế tổ chức triển khai thực hiện hoặc tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 118/2018/NĐ-CP ngày 12/9/2018 của Chính phủ Quy định về công tác quân dân y kết hợp.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tham gia góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thuê dịch vụ công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo nội dung Công văn số 3028/BTTTT-VCL ngày 11/9/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông; trực tiếp gửi góp ý về Bộ Thông tin và Truyền thông theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích