English Thứ Tư, 11-12-2019, 12:35 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114162797
Đang online: 228

Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị bình xét thi đua năm 2019

Đăng ngày: 26/11/2019; 395 lần đọc

Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức Hội nghị bình xét thi đua nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2019. 

Hội nghị được tổ chức thành 2 cụm: Cụm I là các​ huyện miền núi và hải đảo; Cụm II là các huyện đồng bằng và trung du.

Kết quả, Hội nghị đã bình bầu Hội Nông dân huyện Minh Long là đơn vị dẫn đầu cụm I, với số điểm 94,5/100 điểm; Hội Nông dân Bình Sơn dẫn đầu thành tích thi đua năm 2019 ở cụm II với số điểm rất cao 99/100 điểm; các huyện nhì và ba ở 2 cụm đó là: Ba Tơ, Sơn Hà (cụm I); Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi (cụm II).  

Với kết quả này, Hội Nông dân huyện Minh Long và Bình Sơn sẽ được Hội Nông dân tỉnh xét đề nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2019. Các đơn vị: Ba Tơ, Sơn Hà, Mộ Đức và thành phố Quảng Ngãi sẽ được nhận bằng khen của Hội Nông dân tỉnh tại Hội nghị tổng kết cuối năm 2019.

                                                    Đồng Xuân


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 3765/BKHCN-HVKHCN ngày 22/11/2019 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc báo cáo năm 2019 về tình hình và kết quả thực hiện Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011-2020.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 876/BKHCN-VP ngày 03/12/2019 về việc thực hiện báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích