English Thứ Tư, 23-01-2019, 16:01 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 85752150
Đang online: 239
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018

Đăng ngày: 09/01/2019; 166 lần đọc
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Quảng Ngãi

Sáng 09-01, Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh- Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương chủ trì hội nghị. 

Thực hiện chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ tổ quốc” và Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nă​m 2018, các Bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã tổ chức phát động, chỉ đạo thực hiện nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực với các hình thức đa dạng, phong phú. Các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động tiếp tục được tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, trở thành nòng cốt trong các phong trào thi đua của cả nước.

 

Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ngày càng đi vào chiều sâu, xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay tạo sự lan tỏa trong cộng đồng. Đến cuối năm, cả nước có 3.787 xã và 61 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển” được cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đồng tình ủng hộ. Năm 2018, cả nước có trên 120.000 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 4,5% so với năm 2017.

 

Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo-Không để ai bị bỏ lại phía sau” tiếp tục được triển khai rộng khắp, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trong cả nước đến cuối năm 2018 còn khoảng 5,5%.

 

Năm 2018, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng cho trên 55.400 trường hợp. Tỷ lệ khen chuyên đề, đột xuất trên 1,2% và khen thưởng công nhân, nông dân, người lao dộng trực tiếp trên 21%.

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác TĐKT năm 2018. Đồng thời đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, chính sách pháp luật của Nhà nước về TĐKT; xây dựng kế hoạch phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách, có nội dung tiêu chí cụ thể rõ ràng, phấn đấu giành thắng lợi vượt mức chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện 3 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động; tập trung đổi mới hoạt động của Hội đồng TĐKT các cấp và hoạt động cụm, khối thi đua; nâng cao vai trò cơ quan chuyên trách làm công tác TĐKT tại các bộ, ngành, địa phương…

 

                                                                                                Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 62/QĐ-TTg ngày 11/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án kiểm soát chất lượng dịch vụ vận tải và bảo đảm an toàn giao thông cho khách du lịch.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ các thôn xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2019 - 2020, có ý kiến góp ý cụ thể về nguồn vốn thực hiện, gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, hoàn chỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 30/01/2019.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp Công ty TNHH BOT Thiên Tân - Thành An và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 208/VPCP-CN ngày 08/01/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5915/UBND-CNXD ngày 02/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2018 và chỉ đạo việc thực hiện các nội dung khác theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Công văn số 455/BTC-QLCS ngày 09/01/2019, hoàn thành trước ngày 25/01/2019.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích