English Thứ Tư, 22-05-2019, 23:55 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 95769063
Đang online: 164
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Hội nghị trực tuyến đánh giá triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công

Đăng ngày: 16/05/2019; 460 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên chủ trì tại điểm cầu Quảng Ngãi

Sáng 16-5, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến để đánh giá tình hình triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công qua hơn 1 năm thực hiện. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi.

Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2017, với 10 Chương, 134 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2018. Theo đánh giá của Bộ Tài chính sau hơn 01 năm, việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công đã được thực hiện một cách chủ động, đồng bộ; các văn bản​ hướng dẫn Luật đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính và các Bộ ngành liên quan ban hành, tạo lập cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ trong công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo hướng quản lý chặt chẽ, sử dụng, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công.

 

Các Bộ, ngành, địa phương đã tích cực triển khai, phổ biến, tập huấn các nội dung mới của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý để thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định. Hầu hết các Bộ, ngành, địa phương đã hoàn thành việc ban hành quy định về phân cấp trong quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP. Vì vậy, việc quyết định trong quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được thông suốt, tạo sử chủ động cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý, sử dụng tài sản công,...

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công thời gian qua vẫn còn những hạn chế như một số loại tài sản và lĩnh vực còn thiếu các văn bản quy định chi tiết hoặc không còn phù hợp với Luật nhưng chưa được thay thế, sửa đổi, bổ sung. Tiến độ ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích trụ sở chuyên dùng, công trình sự nghiệp, máy móc, thiết bị chuyên dùng còn chậm, ảnh hưởng tới việc đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa, nâng cấp, cải tạo và xử lý tài sản.

 

Việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP còn những hạn chế nhất định như phạm vi, đối tượng áp dụng của Nghị định chưa bao quát hết các đối tượng; cơ chế phân cấp thẩm quyền quyết định xử nhà, đất còn chưa hợp lý, cần phải có sự phân cấp cao hơn cho các bộ ngành, địa phương; việc triển khai quyết định của từng hình thức xử lý nhà, đất như hạch toán tài sản, giá trị tài sản khi thực hiện các quyết định xử lý nhà đất theo hình thức điều chuyển, thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, xử lý,... còn có những bất cập.

 

Một số quy định được ban hành chưa thực sự đảm bảo đáp ứng với thực tiễn thực hiện đã được các bộ, ngành, địa phương phản ảnh cần phải sửa đối cho phù hợp như việc quản lý, sử dụng, khai thác các cơ sở nhà, đất do các công ty quản lý, kinh doanh nhà được giao quản lý; việc quản lý, sử dụng, khai thác các loại tài sản kết cấu hạ tầng mà Chính phủ chưa có Nghị định quy định cụ thể như chợ, công viên, khu vui chơi,...

 

Trong thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công để bảo đảm quy định chi tiết đầy đủ các nội dung trong Luật làm căn cứ pháp lý cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện. Trên cơ sở đó, báo cáo Chính phủ về việc bổ sung, sửa đổi Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

 

Đề nghị Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo; Bộ Công Thương rà soát để sửa đổi, bổ sung Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 và Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về quản lý và phát triển chợ, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

 

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, HĐND cấp tỉnh khẩn trương ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng, diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP và Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg; phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP.

 

Bộ, cơ quan trung ương, UBND cấp tỉnh chỉ đạo xây dựng, ban hành kịp thời tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng để làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vị quản lý,...

 

Tại hội nghị, Bộ Tài chính cũng yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý, trong đó lưu ý việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm.

 

P.V


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, triển khai thực hiện nội dung Công văn số 2912/BKHĐT-HTX ngày 07/5/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hỗ trợ phát triển HTX từ nguồn vốn dự phòng 10% Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1741/UBND-NNTN ngày 10/4/2019; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định trước ngày 25/5/2019.

 

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất bổ sung trụ quảng cáo tại dự án Trung tâm Thương mại và Siêu thị Hùng Cường Big C vào quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh như đề xuất của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 521/SVHTTDL-QLVH ngày 04/5/2019.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện pháp luật khí tượng thủy văn đối với các hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo nội dung Công văn số 453/TCKTTV-VP ngày 23/4/2019 của Tổng cục Khí tượng thủy văn kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khí tượng thủy văn đối với hồ chứa thủy lợi, thủy điện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản thống nhất gia hạn thời gian để Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Nhật Minh tiếp tục nghiên cứu khảo sát, đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái tại xã Tịnh Long, TP.Quảng Ngãi theo Công văn số 5148/UBND-NNTN ngày 27/8/2018 của UBND tỉnh đến ngày 31/8/2019. Quá thời gian nêu trên, Nhà đầu tư không gửi hồ sơ đề xuất đầu tư dự án thì văn bản cho chủ trương nghiên cứu, khảo sát, lập dự án hết hiệu lực thi hành.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích