English Thứ Bảy, 20-10-2018, 08:42 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 80887224
Đang online: 121

Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 11/2017.

Đăng ngày: 30/11/2017; 735 lần đọc

Chiều 29-11, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến cung cấp thông tin định kỳ về BHXH, BHYT tháng 11/2017 tại 63 điểm cầu trên cả nước. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn chủ trì Hội nghị. Tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh, các phòng chức năng liên quan; đại diện phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương và địa phương.

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, đến hết 31/10/2017, tổng số người tham gia HBXH, BHYT, BHTN là gần 80 triệu người, đạt 100,8% so với kế hoạch giao năm 2017, tăng 657 nghìn người (tương ứng với 0,8%) so với tháng trướng và tăng 5,2 triệu người so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó: BHXH bắt buộc là hơn 13 triệu người, đạt 95,2% so với kế hoạch được giao, chiếm 24,2% so với lực lượng lao động, tăng 63.813 người so với với tháng trước và tăng hơn 555 nghìn người s​o với cùng kỳ năm 2016; BHXH tự nguyện là gần 220 nghìn người, đạt 58,9% so với kế hoạch giao, tăng 267 người so với tháng trước và tăng 23.521 người so với cùng kỳ năm 2016; Bảo hiểm thất nghiệp là hơn 11 triệu người, đạt 94,5% so với kế hoạch giao, chiếm 20,9% so với lực lượng lao động, tăng 66.354 người so với tháng trước và tăng hơn 511 nghìn người so với cùng kỳ năm 2016; Bảo hiểm y tế tham gia gần 80 triệu người, đạt 101% so với kế hoạch được giao, đạt tỷ lệ bao phủ BHYT toàn quốc là 85,3%, tăng 656 nghìn người so với tháng trước và tăng hơn 5 triệu người so với cùng kỳ năm 2016.

 

Trong đó, tổng số thu là 227.119 tỷ đồng, đạt 80,2% so với kế hoạch giao, tăng 29.523 tỷ đồng (14,9%) so với cùng kỳ năm 2016; thu BHXH bắt buộc là 155.435 tỷ đồng, tăng 18.930 tỷ đồng (13,9%) so với cùng kỳ năm 2016; thu BHXH tự nguyện là 981 tỷ đồng, tăng 117 tỷ đồng (13,6%) so với cùng kỳ năm 2016; thu BHTN là 10.695 tỷ đồng, tăng 1.381 tỷ đồng (14,8%) so với cùng kỳ năm 2016; thu BHYT là 59.501 tỷ đồng, tăng 8.890 tỷ đồng (17,6%) so với cùng kỳ năm 2016; thu lãi chậm đóng là 507 tỷ đồng.

 

Tính đến ngày 5/11/2017, toàn quốc đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH cho trên 6,4 triệu người, đạt tỷ lệ 8,7%. Trong đó một số tỉnh đã cấp thẻ BHYT theo mã số BHXh có số lượng lớn như: Bình Dương (406 nghìn người), thành phố Hồ Chính Minh (523 nghìn người), Hà Nội (304 nghìn người), An Giang (354 nghìn người),…

 

Tại Hội nghị, Phó Tổng Giám đốc Phạm Lương Sơn cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chuyên môn của BHXH Việt Nam, lãnh đạo BHXH các tỉnh, thành phố trả các câu hỏi được báo chí và dư luận xã hội quan tâm trong thời gian qua như: nguyên nhân tỷ lệ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn thấp; biện pháp khắc phục hạn chế tình trạng cấp trùng thẻ BHYT diễn ra ở một số địa phương; tiến độ đấu thầu thuốc quốc gia; vấn đề xử lý các doanh nghiệp nợ đọng bảo hiểm xã hội; tình trạng lạm dụng chỉ định của các y, bác sỹ trong các thủ thuật, phẫu thuật, kê đơn thuốc ảnh hướng tới mất câng bằng quỹ khám chữa bệnh bằng BHYT.

V.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 quy định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình phát triển chợ đầu mối theo Quyết định số 6481/QĐ-BCT ngày 26/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương và UBND tỉnh chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu nội dung kiến nghị của UBND thành phố Quảng Ngãi tại Báo cáo số 517/BC-UBND ngày 25/9/2018 về vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ lập đề xuất dự án thay thế đèn chiếu sáng công cộng bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến, làm cơ sở triển khai thực hiện theo quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai thực hiện Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số; tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở: Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được ​giao, chủ động triển khai thực hiện Thông báo số 380/TB-VPCP ngày 28/9/2018 của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại cuộc họp về vấn đề xử lý tro, xỉ của các nhà máy nhiệt điện thuộc Trung tâm điện lực Vĩnh Tân; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích