English Thứ Tư, 21-08-2019, 06:36 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107303110
Đang online: 129
Tin tức Pháp luật Xem chi tiết tin tức

Hội nghị triển khai các văn bản luật

Đăng ngày: 16/05/2019; 111 lần đọc

Sáng 16-5, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai các văn bản luật.

 

Theo đó, trong thời gian 01 ngày, các đại biểu sẽ được nghe các báo cáo viên triển khai những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Chăn nuôi, Luật trồng trọt.

 

Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Chăn nuôi và Luật trồng trọt được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua vào tháng 11/2018.

 

Việc sửa đổi toàn diện Luật Phòng, chống tham nhũng được xác định là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, có tác động đến sự ổn định, phát triển của đất nước; Luật tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả phòng ngừa, ngăn chặn tham nhũng và coi đây là nhiệm vụ then chốt, cơ bản, lâu dài. Luật Chăn nuôi được ban hành trong bối cảnh nước ta đang đặt ra những vấn đề cấp thiết về chất thải nguy hại, ô nhiễm môi trường do chăn nuôi; việc sử dụng kháng sinh, chất kích thích sinh trưởng, chất cấm; kiểm soát dịch bệnh,…. Luật Trồng trọt được xây dựng thay thế Pháp lệnh Giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11, mở rộng phạm vi điều chỉnh bao quát các hoạt động trồng trọt

 

Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. Luật Chăn nuôi và Luật Trồng trọt có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2020.

T.D​


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người tại Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 28/3/2019 về phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh năm 2019, Công văn số 4333/UBND-KGVX ngày 02/8/2019 về việc tăng cường chông tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2391/BKHCN-TĐC ngày 08/8/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2321/BKHCN-PTTTDN ngày 02/8/2019 về việc cập nhật thông tin các đối tượng trong hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vào hệ thống thông tin quản lý cơ sở dữ liệu khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, triển khai thực hiện Công văn số 2374/BKHCN-TĐC ngày 06/8/2019 về việc xin ý kiến về Danh mục ngành, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh cần tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích