English Thứ Hai, 16-07-2018, 21:32 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 75479323
Đang online: 94
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 9

Đăng ngày: 12/10/2017; 2262 lần đọc
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị

Sáng 12-10, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí Thư Tỉnh ủy- Trưởng  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đã chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 9 (khóa XIX) để tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đã báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 25.133 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huyện; trong đó, có 45 chuyên viên cao cấp và tương đương, 623 chuyên viên chính và tương đương, 17.763 chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương 5.889 người, nhân viên và tương đương 813 người. Toàn tỉnh có 3.751 cán bộ, công chức cấp xã; trong đó, sau đại học có 12 người, cao đẳng 130 người; trung cấp 1.737 người; sơ cấp 33 người; chưa qua đào tạo 344 người. Về trình độ chuyên môn, toàn tỉnh có 23 Tiến sĩ, 999 Thạc sĩ,  chuyên khoa II 38 người, chuyên khoa I 251 người, đại học 13.743 người, cao đẳng 5.512 người, trung cấp 4.603 người, còn lại 156 người.

 

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII, công tác cán bộ của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ tiếp tục được đổi mới, mở rộng dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định, bảo đảm phương châm “động” và “mở”, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên; quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các địa phương, sở, ban ngành; bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, cơ bản bảo đảm tỉ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch theo quy định. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện kịp thời, đúng quy định và có tính chiến lược; gắn điều động, luân chuyển với việc sắp xếp, bố trí cán bộ; kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị,…

 

Cụ thể, trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ nữ chiếm 12,4%, dân tộc thiểu số chiếm 11,5%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 3,64%; nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ chiếm 16,22%, dân tộc thiểu số chiếm 9,01%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 7,14%. Hiện, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 34/259 đồng chí, chiếm 13,13%.

 

Bên cạnh đó, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ có chuyển biến tốt, dần đi vào thực chất hơn, khắc phục dần tình trạng nể nang, xuê xoa; công tác luân chuyển cán bộ đúng quy trình, quy định, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ cho cả trước mắt và lâu dài; chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời .

 nb2-12102017.jpg
Đại biểu dự hội nghị

 

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, kết luận, quyết định để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác và làm việc tại tỉnh; ban hành Đề án tuyển chọn, bổ sung tạo nguồn cán bộ trẻ cấp tỉnh, huyện; thực hiện tuyển chọn các chức danh cán bộ lạnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bằng hình thức thi tuyển; qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong giai đoạn 2013-2016, toàn tỉnh thu hút được 248 người có trình độ cao đến công tác tại tỉnh; trong đó, có 02 Tiến sĩ, 40 Thạc sĩ, 194 Bác sĩ, 12 đại học loại giỏi, xuất sắc.

 

Tuy nhiên, công tác cán bộ tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc đánh giá cán bộ, công chức vẫn còn hình thức; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa phát huy đúng mức; công tác luân chuyển cán bộ chưa được thực hiện đồng bộ; số lượng cán bộ luân chuyển còn ít, có nơi chưa thực hiện được luân chuyển cán bộ; việc luân chuyển bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không là người địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu,…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, trong công tác cán bộ, tất cả các khâu đều quan trọng, có mối quan hệ khắng khít với nhau; trong đó, đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ là nền tảng, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử, tiếp nhận, tuyển dụng và sắp xếp, bố trí cán bộ là khâu quyết định trong công tác tổ chức cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Muốn thực hiện tốt công tác cán bộ cần phải chú trọng thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ. Do vậy, nhiệm vụ vừa thường xuyên, vừa cấp bách và lâu dài là tiếp tục đổi mới công tác cán bộ ở tất cả các khâu đánh giá, quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và chính sách cán bộ.

 

Trong thời gian tới, Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII và các Nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ. Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ theo hướng tăng cường tính khách quan, công khai, minh bạch, công tâm; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng. Công khai lĩnh vực công tác, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, góp ý kiến, thể hiện tín nhiệm.

 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch cán bộ gắn với đẩy mạnh luân chuyển cán bộ; kết hợp luân chuyển cán bộ với bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương và điều chuyển cán bộ đã ở vị trí lãnh đạo, quản lý trên 8 năm; xử lý và thay thế kịp thời cán bộ lãnh đạo, quản lý yế về năng lực, giảm sút uy tín, trì trệ, kém hiệu quả trong công tác. Xây dựng Quy hoạch cán bộ phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch, dãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm, bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải bảo đảm tiêu chuẩn, nhất là chú trọng phẩm chất, đạo đức và năng lực thực tiễn, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện các chính sách bảo đảm lợi ích vật chất, tinh thần cho cán bộ theo quy định của Trung ương,…

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất việc lắp đặt bổ sung biển báo cấm xe ô tô và chướng ngại vật tại hai đầu cầu cầu Sông Vệ (cũ), chỉ cho phép xe mô tô, xe gắn máy và xe đạp lưu thông qua cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh thực hiện đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Công văn số 7406/BGTVT-ĐTCT ngày 09/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải về việc đề nghị báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình đầu tư theo hình thức PPP ngành Giao thông vận tải theo Nghị quyết số 83/NQ-CP của Chính phủ, hoàn thành chậm nhất ngày 19/7/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND thành phố Quảng Ngãi nghiên cứu nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam tại Văn bản số 02/2018/CV-ĐTKD-VIID/2506 ngày 25/6/2018 về việc đề xuất lập quy hoạch Khu Chính trị - Hành chính thành phố Quảng Ngãi và ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 2908-CV/TU ngày 06/7/2018; xử lý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố nghiên cứu thực hiện nội dung Báo cáo số 173/BC-HĐND ngày 09/7/2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tại về việc kết quả khảo sát việc thực hiện Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; báo cáo Thường trực HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, UBND tỉnh kết quả thực hiện trong tháng 9/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành đơn vị liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 3719/UBND-KGVX ngày 26/6/2018 về việc học sinh xin nghỉ học theo quy định tại Quyết định số 69/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh; tham mưu, đề xuất UBND tỉnh theo đúng quy định của của pháp luật.

 

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cử ông Phạm Công Minh, vận động viên môn Wushu, đi tập huấn tại Trung Quốc từ ngày 08/7/2018 đến ngày 08/8/2018 như đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 805/TTr-SVHTTDL ngày 05/6/2018 về việc cử vận động viên đi tập huấn ở nước ngoài.​

 

 

  

Lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân đối với​ "Dự thảo​ Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi"

 

Thông báo

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích