English Thứ Bảy, 16-12-2017, 12:20 (GMT+7)

Thông báo

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 66788957
Đang online: 102

Sở, ban, ngành

Huyện, thành phố

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 9

Đăng ngày: 12/10/2017; 2086 lần đọc
Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ phát biểu tại hội nghị

Sáng 12-10, Ủy viên Trung ương Đảng-Bí Thư Tỉnh ủy- Trưởng  Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh đã chủ trì Hội nghị Tỉnh ủy mở rộng lần thứ 9 (khóa XIX) để tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Chín đã báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tính đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 25.133 cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh và cấp huyện; trong đó, có 45 chuyên viên cao cấp và tương đương, 623 chuyên viên chính và tương đương, 17.763 chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương 5.889 người, nhân viên và tương đương 813 người. Toàn tỉnh có 3.751 cán bộ, công chức cấp xã; trong đó, sau đại học có 12 người, cao đẳng 130 người; trung cấp 1.737 người; sơ cấp 33 người; chưa qua đào tạo 344 người. Về trình độ chuyên môn, toàn tỉnh có 23 Tiến sĩ, 999 Thạc sĩ,  chuyên khoa II 38 người, chuyên khoa I 251 người, đại học 13.743 người, cao đẳng 5.512 người, trung cấp 4.603 người, còn lại 156 người.

 

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết TW3 khóa VIII, công tác cán bộ của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; công tác quy hoạch, rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ tiếp tục được đổi mới, mở rộng dân chủ, công khai, đúng quy trình, quy định, bảo đảm phương châm “động” và “mở”, lấy quy hoạch cấp dưới làm cơ sở quy hoạch cấp trên; quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; bảo đảm sự liên thông, gắn kết giữa quy hoạch của các địa phương, sở, ban ngành; bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi, cơ bản bảo đảm tỉ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch theo quy định. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được thực hiện kịp thời, đúng quy định và có tính chiến lược; gắn điều động, luân chuyển với việc sắp xếp, bố trí cán bộ; kịp thời củng cố, kiện toàn cấp ủy các cấp và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị,…

 

Cụ thể, trong quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2010-2015, tỷ lệ nữ chiếm 12,4%, dân tộc thiểu số chiếm 11,5%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 3,64%; nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ chiếm 16,22%, dân tộc thiểu số chiếm 9,01%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm 7,14%. Hiện, cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý diện Ban thường vụ Tỉnh ủy quản lý có 34/259 đồng chí, chiếm 13,13%.

 

Bên cạnh đó, công tác nhận xét, đánh giá cán bộ có chuyển biến tốt, dần đi vào thực chất hơn, khắc phục dần tình trạng nể nang, xuê xoa; công tác luân chuyển cán bộ đúng quy trình, quy định, góp phần đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn, nhất là đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ. Chủ động chuẩn bị nguồn cán bộ cho cả trước mắt và lâu dài; chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời .

 nb2-12102017.jpg
Đại biểu dự hội nghị

 

Trong thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành các nghị quyết, kết luận, quyết định để từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị; lãnh đạo, chỉ đạo HĐND, UBND tỉnh cụ thể hóa bằng cơ chế, chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đến công tác và làm việc tại tỉnh; ban hành Đề án tuyển chọn, bổ sung tạo nguồn cán bộ trẻ cấp tỉnh, huyện; thực hiện tuyển chọn các chức danh cán bộ lạnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bằng hình thức thi tuyển; qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, kỹ năng công tác, đáp ứng thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao. Trong giai đoạn 2013-2016, toàn tỉnh thu hút được 248 người có trình độ cao đến công tác tại tỉnh; trong đó, có 02 Tiến sĩ, 40 Thạc sĩ, 194 Bác sĩ, 12 đại học loại giỏi, xuất sắc.

 

Tuy nhiên, công tác cán bộ tại một số địa phương, cơ quan, đơn vị vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc đánh giá cán bộ, công chức vẫn còn hình thức; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa phát huy đúng mức; công tác luân chuyển cán bộ chưa được thực hiện đồng bộ; số lượng cán bộ luân chuyển còn ít, có nơi chưa thực hiện được luân chuyển cán bộ; việc luân chuyển bố trí một số chức danh cán bộ lãnh đạo không là người địa phương thực hiện chưa đạt yêu cầu,…

 

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Viết Chữ nhấn mạnh, trong công tác cán bộ, tất cả các khâu đều quan trọng, có mối quan hệ khắng khít với nhau; trong đó, đánh giá cán bộ là tiền đề, quy hoạch cán bộ là nền tảng, luân chuyển cán bộ là khâu đột phá, bổ nhiệm và giới thiệu ứng cử, tiếp nhận, tuyển dụng và sắp xếp, bố trí cán bộ là khâu quyết định trong công tác tổ chức cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, chính sách cán bộ vừa là yêu cầu trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài. Muốn thực hiện tốt công tác cán bộ cần phải chú trọng thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ. Do vậy, nhiệm vụ vừa thường xuyên, vừa cấp bách và lâu dài là tiếp tục đổi mới công tác cán bộ ở tất cả các khâu đánh giá, quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và chính sách cán bộ.

 

Trong thời gian tới, Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII và các Nghị quyết của Trung ương về công tác cán bộ. Đổi mới đồng bộ các khâu của công tác cán bộ theo hướng tăng cường tính khách quan, công khai, minh bạch, công tâm; nâng cao vai trò, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong nhận xét, đánh giá, lựa chọn cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng. Công khai lĩnh vực công tác, chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ để đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát, góp ý kiến, thể hiện tín nhiệm.

 

Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt quy hoạch cán bộ gắn với đẩy mạnh luân chuyển cán bộ; kết hợp luân chuyển cán bộ với bố trí cán bộ chủ chốt không là người địa phương và điều chuyển cán bộ đã ở vị trí lãnh đạo, quản lý trên 8 năm; xử lý và thay thế kịp thời cán bộ lãnh đạo, quản lý yế về năng lực, giảm sút uy tín, trì trệ, kém hiệu quả trong công tác. Xây dựng Quy hoạch cán bộ phải gắn với các khâu khác trong công tác cán bộ, bảo đảm sự liên thông quy hoạch của cả đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị; cơ cấu 3 độ tuổi trong quy hoạch, dãn cách giữa các độ tuổi là 5 năm, bảo đảm phương châm “động” và “mở”. Việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải bảo đảm tiêu chuẩn, nhất là chú trọng phẩm chất, đạo đức và năng lực thực tiễn, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ được giao; Thực hiện các chính sách bảo đảm lợi ích vật chất, tinh thần cho cán bộ theo quy định của Trung ương,…

 

T.Diễm


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mặt hàng n​hôm trên địa bàn tỉnh. Trường hợp, nếu phát hiện có mặt hàng nhôm giả sử dụng thương hiệu Xingfa Quảng Đông trên địa bàn tỉnh cần khẩn trương thẩm định, kiểm tra, xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải; Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng  dân dụng và công nghiệp tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu nội dung Tờ trình 152/TTr-UBND ngày 30/11/2017  của UBND huyện Đức Phổ, tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT, Công an tỉnh tăng cường chức năng giám sát, kiểm soát tình hình mua, bán và chi trả bảo hi​ểm tàu cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh việc bồi thường bảo hiểm đối với tàu cá mang số hiệu QNg 90289 TS của ông Bùi Ngọc Lành trước ngày 20/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ.

 

  

Chủ tịch UBND tỉ​nh giao UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Châu Ổ nghiên cứu các nội dung đề nghị trong đơn của các hộ tiểu thương kinh doanh tại chợ Châu Ổ về việc mức thu tiền sử dụng lô sạp, kiốt tại chợ Châu Ổ quá cao so với chợ Quảng Ngãi và tham chiếu các quy định của pháp luật liên quan để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, quy định của pháp luật và báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức thực hiện việc xét tuyển hoặc xét tuyển đặc cách viên chức đối với thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên cho Trường THPT chuyên Lê Khiết theo quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ; trên cơ sở đó, lập thủ tục trình UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) xem xét, quyết định.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành, đơn vị liên quan khẩn trương nghiên cứu, trực tiếp báo cáo các n​ội dung yêu cầu của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế tại Công văn số 59/BCĐLNKT-VP ngày 27/11/2017 về việc báo cáo công tác hội nhập kinh tế quốc tế năm 2017 và kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành tỉnh, Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, nghiên cứu nội dung đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 6505/BTNMT-TCMT ngày 01/12/2017 về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ năm 2017, báo cáo Bộ và UBND tỉnh trước ngày 15/12/2017.

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan báo cáo tổng kết công tác t​hông tin đối ngoại năm 2017 theo đúng yêu cầu và thời gian quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Công văn số 4360/BTTTT-TTĐN ngày 01/12/2017.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương làm việc với Sở Tài chính để thống nhất việc cấp phát và thanh toán vốn cho các dự án thuộc danh mục điều chỉnh tăng từ nguồn vốn xổ sổ kiến thiết tại Quyết định số 874/QĐ-UBND ngày 24/11/2017 của UBND tỉnh theo đúng quy định; bảo đảm kịp thời giải ngân kế hoạch vốn năm 2017

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện Công văn số ​4987/BVHTTDL-VHCS của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Công văn số 5006/BVHTTDL-VHCS củaBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm.

 

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích

Liên kết website

Trường ĐH trên địa bàn tỉnh