English Thứ Hai, 16-09-2019, 13:06 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 05 về cải cách hành chính

Đăng ngày: 06/12/2018; 575 lần đọc
Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 05 về cải cách hành chính

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 06-12, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14, khóa XIX tiến hành sơ kết 02 năm thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016- 2020. Ủy viên Trung ương Đảng-  Bí thư Tỉnh ủy- Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Viết Chữ; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng và Phó Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Minh chủ trì Hội nghị.

Báo cáo sơ kết tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng nhấn mạnh, sau 2 năm triển khai thực hiện, công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết 05 được thực hiện tương đối linh hoạt, toàn diện cả 6 nhiệm vụ: cải cách thể chế; cải cách thủ tục; xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách chế độ công vụ, công chức; đổi mới cơ chế quản lý tài chính công; hiện đại hóa nền hành chính.

 

Thể chế của nền hành chính tiếp tục được cải cách, hoàn thiện; công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên; chất lượng, tính khả thi của các văn bản quy phạm pháp luật từng bước được nâng lên. Tổ chức bộ máy từng bước được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từng bước được cơ cấu, chuẩn hóa theo ngạch, chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường.

 

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch, nhất là giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh, đất đai, giao thông vận tải, xây dựng,… Cải cách tài chính công đạt được kết quả tích cực. Việc ứng dụng công nghệ thông tin được chú trọng thực hiện; hạ tầng công nghệ thông tin được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu công việc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

nb8-06122018.jpg
Trong thời gian qua, công tác kiểm soát, ban hành mới, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên 

Phó Bí thư Tỉnh ủy- Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng đã chỉ ra một số hạn chế trong việc thực hiện Nghị quyết 05 đó là: việc triển khai các nội dung cải cách hành chính chưa quyết liệt, đồng bộ; chất lượng, tính khả thi của một số văn bản quy phạm pháp luật còn thấp; thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp gây khó khăn cho tổ chức, cá nhân; tình trạng trễ hẹn trong giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính vẫn còn; cơ chế một cửa ở một số cơ quan, đơn vị còn mang tính hình thức, thực hiện chưa đúng quy trình. Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế còn khó khăn, tổ chức bộ máy nhiều nơi còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, đầu mối, hoạt động kém hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, mức độ tự chủ tài chính chưa cao, chất lượng dịch vụ còn hạn chế. Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của các cơ quan hành chính chưa triệt để. Việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 còn ít, tổ chức và công dân tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến chưa nhiều. Cac chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI chưa được cải thiện,…

 

Hội nghị đã chỉ ra nguyên nhân của hạn chế trên đồng thời đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong thời gian đến. Theo đó, năm 2019, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt quan điểm, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính; đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở các ngành, các cấp nhằm bảo đảm hiệu lực, chất lượng, tính khả thi cao.

nb9-06122018.jpg
Quang cảnh Hội nghị 

Đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình thực hiện thủ tục hành chính. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh và Trung tâm hành chính, huyện Đức Phổ, Sơn Hà đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản, tiết kiệm thời gian trong giải quyết thủ tục hành chính cho nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân; triển khai có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; khẩn trương thực hiện các giải pháp cải thiện các chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

 

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo Kế hoạch 125 của Tỉnh ủy; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Kiểm soát chặt chẽ cơ chế lập, phân bổ ngân sách nhà nước cho các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền điện tử, công dân điện tử. Tiếp tục quy trình hóa việc giải quyết công việc của cơ quan hành chính theo tiêu chuẩn ISO.

 

                                                                               Lam Uyên


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, tổ chức quán triệt và chỉ đạo tăng cường công tác triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi theo nội dung yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 6593/BNN-TCTL ngày 09/9/2019 về việc tăng cường triển khai thi hành hệ thống pháp luật về Thủy lợi.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, triển khai thực hiện Thông tư số 25/2019/TT-BYT ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định truy xuất nguồn gốc sản phẩm thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông tham gia góp ý, gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông như đề nghị tại Công văn số 2992/BTTTT-VP ngày 05/9/2019 về việc góp ý dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về triển khai đô thị thông minh tại Việt Nam.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích