English Thứ Bảy, 17-11-2018, 09:23 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 82447453
Đang online: 134
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Hội nghị Quân chính năm 2018

Đăng ngày: 03/01/2018; 462 lần đọc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Quân chính năm 2018

Sáng 03-01, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị Quân chính năm 2018 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị có Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng- Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng; Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Lê Văn Sáu; đại diện lãnh đạo các sở, ngành chức năng của tỉnh, UBND các huyện, thành phố.

 

Hội nghị đã nghe báo cáo và thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018. Theo đó, năm 2017, cấp ủy, chỉ huy cá cấp trong tỉnh đã chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, có nhiều đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm để triển khai đồng bộ, chặt chẽ, toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng.

 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai toàn diện có trọng tâm trên các mặt công tác quân sự- quốc phòng địa phương; chủ động nắm và giải quyết kịp thời những vướng mắc từ cơ sở; chỉ đạo công tác tuyển quân năm 2017, tổ chức các Hội nghị quân chính, Hội nghị triển khai công tác Giáo dục quốc phòng an ninh năm 2017 và các nhiệm vụ trọng tâm khác; duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng bảo vệ an toàn các mục tiêu, các ngày lễ, tết. Các hoạt động công tá Đảng, công tác chính trị, hậu cần- tài chính, kỹ thuật,… luôn được chú trọng và hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

 

Hội nghị cũng đã nghiêm túc chỉ ra những mặt hoạt động, công tác còn hạn chế, yếu kém và đề ra các biện pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

nb2-03012018.jpg
Quang cảnh Hội nghị​
 

Trên cơ sở dự báo tình hình, Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018, đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện nhiệm vị quốc phòng- quân sự địa phương ở các cấp; làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập KVPT thực hành động viên và diễn tập chiến đấu phòng thủ 30% xã, phường, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ ở các cấp vững mạnh gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân; Vùng Cảnh sát biển 2 và các đơn vị đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ vùng biển, đảo, vùng trời. Bằng các chủ trương, biện pháp tích cực và đồng bộ để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống…

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Dũng ghi nhậ, đánh giá cao, biểu duong và khen ngợi cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã có nhiều nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng- quân sự địa phương trong năm qua. Đồng thời yêu cầu trong năm 2018, lực lượng vũ trang tỉnh cần tiếp tục quán triệt đồng bộ, có chiều sâu, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của Quân khu về nhiệm vụ QPQSĐP năm 2018, nhất là các chiến lược, kết luận, đề án, dự án quan trọng về QSQP đã ban hành; chủ động nghiên cứu nắm chắc tình hình, nhất là những vấn đề phức tạp mới nảy sinh. Nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu trong Đảng; tập trung làm chuyển biến về chất lượng, củng cố vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang.

nb3-03012018.jpg
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được UBND tỉnh tặng Bằng khen​
 

Phó Chủ tịch nhấn mạnh, quân đội phải tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tăng cường tiềm lực quốc phòng của đất nước. Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục quốc phòng an ninh, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Phối hợp tốt với các sở, ngành, địa phương trong chỉ đạo xây dựng KVPT; đặc biệt là phối hợp với Công an và các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án tham gia công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ- cứu nạn, giúp đỡ nhân dân ổn định cuộc sống…

 

Nhân dịp này UBND tỉnh tặng Bằng khen cho hơn 40 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng- an ninh trong năm 2017.

 

                                                                             Lam Uyên

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ngân hàng chính sách xã hội – chi nhánh Quảng Ngãi chủ trì nghiên cứu nội dung chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Công văn số 8508/NHNN-TD ngày 09/11/2018 để tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 401/QĐ-TTg ngày 14/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành chậm nhất ngày 20/11/2018.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch khẩn trương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kiến nghị của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tại văn bản số 1137/BC-BQLDDCN ngày 05/11/2018 về việc quá trình đầu tư công trình Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ngãi, theo chủ trương đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 5604/UBND-CNXD ngày 05/11/2018.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, căn cứ nội dung quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 148/2018/NĐ-CP ngày 24/10/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động; số 149/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, thực hiện và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp triển khai thực hiện theo đúng quy định.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, khẩn trương tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài chính về kết quả thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/6/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị định số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Hoàn thành chậm nhất ngày 30/11/2018.​

 

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Chương trình khuyến công quốc gia giai đoạn 2014 – 2018 và hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh; nhiệm vụ, giải pháp thực hiện đến năm 2020 và đề xuất các nội dung, nhiệm vụ cần thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030; trực tiếp báo cáo Bộ Công Thương, UBND tỉnh theo thời gian yêu cầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình “Hỗ trợ chính sách phát triển năng lượng và tăng cường tiếp cận năng lượng bền vững tới khu vực nông thôn, miền núi và hải đảo” sử dụng vốn ODA không hoàn lại do EU tài trợ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương tại Quyết định số 3337/QĐ-BCT ngày 17/9/2018; đồng thời, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện đối với những nội dung thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.​

 

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Phim tư liệu

Quảng Ngãi: Tiềm năng và Triển vọng

Thông tin tiện ích