English Thứ Ba, 10-12-2019, 12:29 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 114072012
Đang online: 288

Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ngãi học tập và làm theo gương Bác

Đăng ngày: 07/08/2019; 553 lần đọc

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Quảng Ngãi đã triển khai có hiệu quả những mô hình hay, việc làm cụ thể thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của đông đảo hội viên và các tầng lớp phụ nữ, đạt nhiều kết quả trong cuộc vận động học tập và làm theo gương Bác. 

Qua 3 đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp Hội thành phố đã có sự chuyển biến tích cực trên các lĩnh vực, rõ nét nhất là đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, “lời nói đi đôi với việc làm” đã trở thành ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đ​ảng viên, hội viên phụ nữ. Các hoạt động tuyên truyền được quan tâm tổ chức bằng nhiều hình thức đến 100% Hội LHPN xã, phường, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ hưởng ứng thực hiện đạt nhiều kết quả, nhất là thông qua những hoạt động nhân đạo từ thiện, hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đã có nhiều hoạt động, mô hình sáng tạo trong cách thức làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Các cấp Hội đã phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua sâu rộng và liên lục trên nhiều lĩnh vực. Hội đã tổ chức tuyên truyền, phát động, chỉ đạo các cơ sở Hội hướng dẫn trên 90% cán bộ, hội viên đăng ký các nội dung, mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, đã xây dựng 18 mô hình như: ống tiền tiết kiệm/heo đất tiết kiệm, hũ gạo tình thương, tổ tương trợ cộng đồng, từ thiện vì phụ nữ nghèo, vòng tay yêu thương, cho đi còn mãi, bếp ăn nghĩa tình, thu gom phế liệu, mô hình tiết kiệm điện,....

 

Thông qua các mô hình, các cấp hội đã thực hiện tiết kiệm được trên 3,9  tỷ đồng, 10 tấn gạo; hỗ trợ hơn 1.600 lượt phụ nữ nghèo, tặng hơn 2.500 suất quà, hơn 200 suất học bổng, 10 xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ phương tiện sinh kế cho 278 chị, hỗ trợ xây dựng 24 mái ấm tình thương,... với số tiền trên 3 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 780 lượt chị em vay phát triển kinh tế...

 

Qua thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, điển hình tiên tiến như: mô hình ‘Nồi cơm tình thương” của Hội LHPN xã Nghĩa An, mô hình Bò giống giảm nghèo của hội LHPN xã Nghĩa Dõng, Quảng Phú, mô hình 20+1 của Hội LHPN Tịnh Khê, mô hình Hũ gạo tình thương của Hội LHPN xã Tịnh Hòa, Tịnh Khê, mô hình hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ nghèo, phụ nữ khó khăn của Hội LHPN phường Trương Quang Trọng, mô hình “Phụ nữ công an thành phố với công tác hoàn lương” của Hội phụ nữ Công an thành phố Quảng Ngãi,... và nhiều tấm gương cá nhân tiêu biểu. 

 

Với những việc làm thiết thực, đã từng bước nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tác phong làm việc, tư tưởng, đạo đức lối sống cho mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ; đưa việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên trong các cấp Hội phụ nữ Thành phố, góp phần từng bước xây dựng hình ảnh phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”.

 

T.D


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các sở, ngành liên quan nghiên cứu xử lý tình trạng lạm dụng Quỹ bảo hiểm y tế theo nội dung đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại Công văn số 1770/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2019. Trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND huyện Đức Phổ và UBND xã Phổ Ninh tổ chức kiểm tra thực tế, xác định mức độ ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật trong Kho lưu chứa nông sản (cũ) của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Phổ Ninh; tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, nghiên cứu nội dung Quyết định số 1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kết luận số 1256-KL/TU ngày 03/12/2019 để tham mưu UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, khẩn trương báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh tình hình triển khai thực hiện công tác thông tin đối ngoại năm 2019 trên địa bàn tỉnh.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích