English Thứ Hai, 17-02-2020, 16:56 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 118966909
Đang online: 258
Tin tức Tin tức - sự kiện Xem chi tiết tin tức

Học sinh nghỉ học đến hết tháng 02/2020

Đăng ngày: 15/02/2020; 411 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Công văn hỏa tốc số 556/UBND-KGVX ngày 15/02/2020 lùi thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên, học viên do dịch bệnh Covid-19.Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạothông báo các trường trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 02/2020 theo như chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 431/BGDĐT-GDTC ngày 14/02/2020.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố thông báo các Trung tâm GDHN-GDTX trên địa bàn nghỉ học đến hết tháng 02/2020; chỉ đạo Phòng giáo dục thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của cơ quan cấp trên.

Các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn chủ động thực hiện cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 02/2020; có kế hoạch học bù vào thời gian phù hợp.

VQH

 

Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, nghiên cứu nội dung Thông báo số 44/TB-VPCP ngày 06/02/2020 của Văn phòng Chính phủ, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Hoàn thành trước ngày 29/02/2020.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các Sở: Y tế, Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nội dung Công văn số 1035/BTC-HCSN ngày 04/02/2020 của Bộ Tài chính về việc thanh toán các khoản mua trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển người bệnh từ nguồn 20% kinh phí kết dư quỹ KCB bảo hiểm y tế năm 2015.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tham mưu UBND tỉnh áp dụng, triển khai thực hiện Quyết định số 2158/QĐ-BKHĐT ngày 31/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ban hành Hướng dẫn lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững vào Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, 2026-2030 của bộ, ngành và địa phương.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 871/KH-BNN-CN ngày 06/02/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, lĩnh vực chăn nuôi.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích