English Thứ Bảy, 24-08-2019, 09:56 (GMT+7)

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 107646594
Đang online: 179

Hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2018

Đăng ngày: 07/09/2018; 367 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 9689/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện đy đủ h sơ, thủ tục cp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 về thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

 

Hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2018 như mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 24/7/2013 của Chính phủ theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 9689/BTC-NSNN ngày 13/8/2018; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan.

 

UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hoàn thành kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình và quản lý, sử dụng kinh phí được phân bố đúng mục đích, hiệu quả; thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý việc Sở Công Thương thuê đơn vị Tư vấn triển khai xây dựng bản đồ ngập lụt vùng hạ du đập thuỷ điện trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Nghị định số 114/2018/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, thực hiện rà soát các mô hình kinh tế chia sẻ trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở đó chủ động thực hiện hoặc tham mưu UBND tỉnh thực hiện các biện pháp quản lý theo đúng thẩm quyền và quy định.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, khẩn trương kiểm tra, rà soát các khu vực đê điều xung yếu trên địa bàn tỉnh và đề xuất danh mục dự án cần gia cố sắp xếp thứ tự ưu tiên, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, nghiên cứu nội dung yêu cầu của Bộ Công Thương tại Công văn số 5827/BCT-TXTM ngày 12/8/2019, xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng, chào mừng “Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4” năm 2020 trên địa bàn tỉnh với tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích