English Chủ Nhật, 26-01-2020, 00:44 (GMT+7)

Giới thiệu

Niên giám Thống kê

Nghị quyết Tỉnh XIX

Tình hình kinh tế-xã hội

Chiến lược, quy hoạch

Chương trình-đề tài khoa học

Vốn đầu tư phát triển

Công khai ngân sách

Dự án chậm quyết toán

Khen thưởng, xử phạt

Thông báo của UBND tỉnh

Hệ thống văn bản

Quy định cần biết

Công bố thông tin

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 117275909
Đang online: 143

Hoàn thành việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2018

Đăng ngày: 07/09/2018; 402 lần đọc

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Công văn số 9689/BTC-NSNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thiện đy đủ h sơ, thủ tục cp phát, thanh toán, quyết toán nguồn vốn đã được UBND tỉnh phân bổ tại Quyết định số 371/QĐ-UBND ngày 02/3/2018 về thực hiện chương trình hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng.

 

Hoàn thành dứt điểm việc thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2018 như mục tiêu đặt ra tại Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 24/7/2013 của Chính phủ theo ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 9689/BTC-NSNN ngày 13/8/2018; kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vấn đề liên quan.

 

UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện; hoàn thành kế hoạch năm 2018 thực hiện Chương trình và quản lý, sử dụng kinh phí được phân bố đúng mục đích, hiệu quả; thanh toán, quyết toán kinh phí theo quy định tại Thông tư số 98/2013/TT-BTC ngày 24/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 

N.Nhẫn


Xem tin theo ngày tháng

Ngày: Tháng: Năm: 

Điểm tin chỉ đạo, điều hành

  

Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Công viên địa chất Lý Sơn – Sa Huỳnh khẩn trương xây dựng kế hoạch cụ thể các nhiệm vụ triển khai đến tháng 7/2020, trình UBND tỉnh chỉ đạo.


 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 398/KH-BNN-TY ngày 13/01/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 100/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV đối với các nhiệm vụ về thú y.​

 

  

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Thông tin và truyền thông, Sở Văn hóa. Thể thao và Du lịch theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nghiên cứu triển khai thực hiện nội dung Công văn 132/BYT-ATTP ngày 09/01/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch phân bổ hỗ trợ gạo cho học sinh học kỳ II năm học 2018-2019 theo hướng dẫn của Tổng cục Dự trữ Nhà nước tại Quyết định số 03/QĐ-TCDT ngày 03/01/2020, trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở thực hiện.​

 

 

Thông báo

Kết quả giải quyết Hồ sơ

Thông tin tiện ích